svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

นายกฯ เปิดทำเนียบ ถกทวิภาคี "ไทย-เวียดนาม" ก่อนประชุม APEC 2022

16 พฤศจิกายน 2565

นายกฯ “ประยุทธ์” เปิดทำเนียบ วันนี้ ถกทวิภาคี "ไทย-เวียดนาม" กับ ประธานาธิบดีเหวียน ซวน ฟุก พร้อมแถลงการณ์ร่วมกระชับความสัมพันธ์ทุกสาขา โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ก่อนประชุม APEC 2022

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมต้อนรับการเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ ประธานาธิบดีเหวียน ซวน ฟุก ของเวียดนาม พร้อมหารือทวิภาคี "ไทย-เวียดนาม" และเป็นสักขียานในพิธีแลกเปลี่ยนความตกลงและบันทึกความเข้าใจ การแถลงข่าวร่วม และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้นำเวียดนามและภริยา ที่ทำเนียบรัฐบาล

 

สำหรับการหารือทวิภาคีระหว่าง "ไทย-เวียดนาม" นั้น ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ในโอกาสประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถเผยแพร่แถลงการณ์ร่วมฯ ต่อสาธารณชนได้ภายหลังการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเวียดนามเสร็จสิ้น 

 

ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ได้อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ

โดยสาระสำคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ จะเป็นหนึ่งในเอกสารผลลัพธ์ที่สำคัญของการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเวียดนาม ทั้งในส่วนของกิจกรรมทางการร่วมกับนายกรัฐมนตรีและกิจกรรมการหารือทวิภาคีระหว่าง "ไทย-เวียดนาม" อื่น ๆ ในห้วงการเยือน รวมถึงแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีที่ผู้นำทั้งสองประเทศจะผลักดันในระยะต่อไป

 

ก่อนหน้านี้ในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) "ไทย-เวียดนาม" ครั้งที่ 4 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ได้รับทราบมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเวียดนาม ในปี 2564 มีมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และตั้งเป้าปี 2568 เพิ่มมูลค่าการค้าสองฝ่ายเป็น 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 845,000 ล้านบาท

ส่วนกำหนดการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการของ ประธานาธิบดีเหวียน ซวน ฟุก ของเวียดนาม นั้น มีกำหนดการดังนี้

  • เวลา 11.30 น. นายกรัฐมนตรี และภริยา ต้อนรับนายเหวียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และภริยา ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ
  • เวลา 16.00 น. พิธีต้อนรับนายเหวียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ บริเวณสนามหญ้า หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล จากนั้นประธานาธิบดีเหวียน ซวน ฟุก ลงนามในสมุดเยี่ยมและชมของที่ระลึก ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
  • เวลา 16.15 น. การหารือข้อราชการแบบเต็มคณะ แบบทวิภาคีระหว่างไทย-เวียดนาม ณ ตึกภักดีบดินทร์