"พวงมาลัยถุงผ้า”ที่ระลึกผู้เข้าร่วมประชุม APEC จากกรุงไทย

14 พ.ย. 2565 | 09:30 น.

กรุงไทยมอบ พวงมาลัยถุงผ้า ผลิตภัณฑ์จากขวดพลาสติกรีไซเคิล ลายเต่าทะเล มอบเป็นของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม APEC CEO Summit 2022

 

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC 2022 และ APEC CEO Summit 2022 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 โดยมีผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และผู้นำชุมชนธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกจาก 21 เขตเศรษฐกิจ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

 

ซึ่งเป็นเวทีสำคัญระดับโลก ที่จะกำหนดแนวทางส่งเสริมความมั่งคั่งและการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในภาคพื้นแปซิฟิก สู่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางด้านการค้า การลงทุน ตลอดจนแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนานวัตกรรม เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน

 

ธนาคารกรุงไทย ในฐานะผู้สนับสนุนหลักการจัดประชุม APEC CEO Summit 2022 ได้สร้างสรรค์ "พวงมาลัยถุงผ้า” เพื่อ มอบเป็นของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ซึ่งผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิลถักทอเส้นใยเป็นผืนผ้าสวยงามด้วยลวดลายเต่าทะเล นำมาพันม้วนประดิษฐ์เป็นพวงมาลัย ประดับลูกปัดไม้และดอกไม้จากต้นโสน เรียงร้อยเป็นอุบะจากธรรมชาติ คงความประณีตงดงามตามแบบไทย

 

\"พวงมาลัยถุงผ้า”ที่ระลึกผู้เข้าร่วมประชุม APEC จากกรุงไทย

 

บรรจุในกล่องที่ผลิตจากการรีไซเคิลพลาสติกใส ประเภท PET เพื่อให้ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติในระยะเวลาที่เร็วขึ้น จากเดิมที่ต้องใช้เวลานานถึง 450 ปี เป็นการช่วยลดขยะให้เป็นศูนย์ หรือ Zero Waste ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ลายเต่าทะเลที่ปรากฎบนผืนผ้า เป็นตัวแทนของความสำเร็จจากโครงการ #UNDPกรุงไทยรักเกาะเต่า ภายใต้ความร่วมมือกับ UNDP ประเทศไทย และมูลนิธิรักษ์ไทย ที่รวมพลังสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนเกาะเต่าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ด้วยการระดมทุนสาธารณะในรูปแบบ Crowdfunding ผ่านระบบ e-Donation ของธนาคาร กรุงไทย

 

เพื่อให้เกิดการจ้างงาน ต่อยอดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชน อนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล พร้อมลงพื้นที่ให้ความรู้ทางการเงิน ร่วมผลักดันความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนเกาะเต่า เพื่อให้ชุมชนแห่งนี้ สามารถก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืน