svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เอเปค2022 “นายก” เปิดนิทรรศการ BCG มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

14 พฤศจิกายน 2565

เอเปค2022 “นายก” เปิดนิทรรศการ BCG มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ชี้ทุกประเทศต้องร่วมมือกันเพื่อประชาชนและโลกในอนาคต ย้ำความท้าทายคือสภาวะโลกร้อน

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการเปิดนิทรรศการ BCG ว่าในวันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ ของสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค พร้อมขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมแรง ร่วมใจจนเกิดเป็นงานในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อม ความมุ่งมั่นของไทยในการขับเคลื่อนโมเดล BCG การพัฒนาภูมิภาคและโลก อย่างแท้จริง ซึ่งได้มีการพูดคุยในเวทีการประชุมอาเซียนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ประเทศไทยมีผลงานที่จับต้องได้เป็นจำนวนมากสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสร้างความยั่งยืน แต่อาจยังไม่ได้รับรู้สู่สาธารณะชนจึงหวังว่าการพบกันในวันนี้และต่อๆไป จะทำให้ทุกคนเห็นภาพที่ครบถ้วนมากขึ้นจากการเยี่ยมชมนิทรรศการของไทย โดยเฉพาะประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับและความเกี่ยวโยงของแนวคิด BCG กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

 

 

และในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ผู้นำและผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจจะมาประชุม จะมีการรับรองเอกสารผลลัพธ์ที่สำคัญที่สำคัญ เป็นการปูพื้นฐาน สู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และพร้อมนำไปสู่การวางรากฐาน ระบบเศรษฐกิจของโลกยุคหลังโควิด-19 อย่างยั่งยืนสมดุลย์และครอบคลุม

“วันนี้โลกกำลังเผชิญกับความท้าทาย ทั้งโรคอุบัติใหม่ ที่วันนี้ผ่านมาแล้วกับโรคโควิด-19 จนสถานการณ์ดีขึ้น แต่ก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอีก  ดังนั้นความสำคัญคือเรื่องของสุขภาพ ปากท้อง และทุกวันนี้มีปัญหาเรื่องการผลิตอาหารของโลก รวมถึงวิกฤติด้านพลังงาน

จึงจำเป็นที่ต้องพัฒนาในทุกๆด้าน แต่ไม่มีประเทศใดจะแก้ปัญหาได้โดยเพียงลำพังดังนั้นทุกคนที่อยู่ในโลกใบนี้ทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันเพื่อประชาชนของเราและโลกของเราในอนาคต ความท้าทายคือเรื่องสภาวะโลกร้อน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาวสำคัญไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการเกษตรและอุตสาหกรรม ดังนั้นความร่วมมือต่างๆก็ต้องมาจากทุกคน ทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคสังคม ที่จะต้องเดินหน้าไปพร้อมพร้อมกัน เพราะทุกคนคือประชากรบนโลกใบนี้ ทุกคนคือเพื่อนกันคือมิตรที่มีกันอย่างยาวนาน”