'ธงแดง' สัญญาณเตือน!

15 March 2018
หลังจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) เข้าตรวจสอบการบินพลเรือนของไทยในช่วงต้นปี 2558 พบว่า ระบบการบินของประเทศไทยไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ ICAO อาทิ การให้ใบอนุญาต มาตรฐานของบุคลากรในกรมการบินพลเรือนและมาตรฐานของสายการบินแบบเช่าเหมาลำไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ส่งผลให้องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศลดอันดับความน่าเชื่อถือของไทยลงมาที่ระดับบี จากนั้นในเดือน มิ.ย. ในปีดังกล่าว ก็มีคำสั่งติด ‘ธงแดง’ ให้ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และในขณะนั้น ไทยเป็นชาติเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถูก ICAO ติดธงแดง

โดย ‘ธงแดง’ ดังกล่าว เปรียบเสมือนนักเรียนสอบตก
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวเปรียบเทียบได้อย่างเห็นภาพ สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นในทางตรงนั้น เครื่องบินแบบเช่าเหมาลำไม่ได้บินในตารางเวลาล่วงหน้าตามปกติ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องบินที่รับนักท่องเที่ยวจากบริษัททัวร์ มิตินี้สะเทือนโดยตรงต่อธุรกิจท่องเที่ยว ไม่เพียงเท่านั้น การเปิดสายการบินใหม่ที่บินออกจากประเทศไทยเจอกับอุปสรรค เนื่องจากระบบการบินเหล่านี้จะต้องมีการขอใบอนุญาตจากกรมการบินพลเรือนที่กำลังประสบปัญหามาตรฐานความปลอดภัย
การติดธงแดงของประเทศไทยจาก ICAO นั้น ได้มีสัญญาณเตือนมาแล้วมากกว่า 1 ครั้ง ทั้งในปี 2552 และปี 2554 นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ผอ.กพท.) เผยถึงเหตุผลสำคัญในการเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานการบินของประเทศไทย คือ ประเทศไทยมีการพัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อมโยงกับการบินพลเรือนในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยว การขนส่ง ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งสิ้น

โดยระหว่างการติดธงแดง ทุกหน่วยงาน นำโดย รัฐบาล เดินหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เช่น รื้อข้อบังคับต่าง ๆ ที่ทำให้การแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนล่าช้า รวมทั้งบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมบริหารจัดการ อาทิ กรมท่าอากาศยาน ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง 2 ปี 4 เดือน ที่ใช้สำหรับการปลดธงแดง


……………….
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,343 วันที่ 25-28 ก.พ. 2561 หน้า 08
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ก้าวผ่านการ 'ปลดธงแดง ICAO' หลุมอากาศแห่งประสบการณ์ ... มิติใหม่สู่การเป็น 'ศูนย์กลางการบิน'
ถอดรหัสปลดธงแดง ICAO เป้ามี.ค.61สลัดปม FAA ดาวน์เกรดไทยICAO ฐานเศรษฐกิจ การบิน มาตรฐานการบิน ธงแดง การบินพลเรือน