มาริษ จ่อ นั่ง ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจ แก้ปัญหาเมียนมา แทนปานปรีย์

16 มิ.ย. 2567 | 13:35 น.

เศรษฐา เตรียมลงนาม ตั้ง มาริษ รมว.ต่างประเทศ นั่งหัวโต๊ะ คณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ปัญหาเมียนมา แทนปานปรีย์ ลั่น เป็น Key Player สร้างสันติภาพ-สันติสุขในเมียนมา

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เตรียมลงนามแต่งตั้งนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รมว.ต่างประเทศ เป็นประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมา โดยมี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ 

ทั้งนี้ เป็นการตั้งแต่นายมาริษ แทนนายปานปรีย์ พหิทธานุกร อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่กระทรวงต่างประเทศ นายมาริษได้กล่าวในงาน "Meet the Press#1" ถึงสถานการณ์ในเมียนมาว่า ประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกับไทยความแน่นแฟ้นที่เกิดขึ้นจะทำให้ไทยมีศักยภาพมากขึ้น เพราะเป็นปัจจัยให้เกิดความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเป็นความสำคัญอันดับแรก ความมั่นคงตามบริเวณชายแดนเป็นสิ่งที่เราต้องการและแสวงหา

นายมาริษกล่าวว่า เพราะฉะนั้นนโยบายต่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน เราต้องการเสริมสร้างสันติสุขร่วมกัน มีเสถียรภาพและสามารถร่วมมือกันแสวงประโยชน์ให้เกิดขึ้น เช่น การท่องเที่ยว โลจิสติกส์

“ในส่วนของเมียนมา เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองและการสู้รบในเมียนมามีผลอย่างมากต่อความมั่นคงบริเวณชายแดน สันติสุขที่เกิดขึ้นในเมียนมาเป็นสิ่งที่เราต้องการเห็น เพราะจะทำให้ความมั่นคงบริเวณชายแดนและผลกระทบต่อประเทศไทยน้อยลง”นายมาริษกล่าว

นายมาริษกล่าวว่า นอกจากนั้นยังมีอีกหลายประเด็นสำคัญที่ไทยต้องการแก้ไข เช่น เรื่องยาเสพติด คอลเซ็นเตอร์ ธุรกิจสีเทา เพราะฉะนั้นความร่วมมือของประเทศเมียนมาต้องพัฒนาต่อไป 

“ขณะเดียวกันเราต้องการเป็น Key Player ในการสร้าง Peace Dialogue ให้เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสมบูรณ์แบบ เราต้องการยุติการสู้รบในเมียนมาสำคัญที่สุด เราต้องการผลักดดัน”นายมาริษกล่าว