“ปานปรีย์” พบ “ตาน ฉ่วย” ย้ำไทยหนุนแก้ไขความขัดแย้งในเมียนมาอย่างสันติ

08 ธันวาคม 2566

ไทยย้ำจุดยืนหนุนแก้ไขความขัดแย้งในเมียนมาอย่างสันติ “ปานปรีย์” พบหารือ “ตาน ฉ่วย” พร้อมทำงานร่วมกันยกระดับความช่วยเหลือมนุษยธรรมและจัดตั้งคณะทำงานเพื่อหารือรายละเอียดในการดำเนินการต่อไป

 

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือทวิภาคี กับ นายตาน ฉ่วย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา วานนี้ (7 ธ.ค) ก่อนเข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 8 ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความมุ่งหวังให้ฝ่ายต่าง ๆ ในเมียนมาหาทางออกจากความขัดแย้งผ่านการเจรจาอย่างสันติ โดยฝ่ายไทยพร้อมสนับสนุนในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังได้หยิบยกประเด็นข้อริเริ่มยกระดับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ซึ่งฝ่ายเมียนมาเห็นพ้องด้วย และทั้งสองฝ่ายพร้อมจัดตั้งคณะทำงานเพื่อหารือรายละเอียดในการดำเนินการต่อไป

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร พบปะหารือทวิภาคี กับ นายตาน ฉ่วย ) ก่อนเข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 8 ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศไทย-เมียนมา 7 ธ.ค.2566

ในการนี้ ฝ่ายเมียนมาจะส่งคณะเจ้าหน้าที่เดินทางมาประชุมที่ประเทศไทยในโอกาสแรก และหากการดำเนินการในระยะแรกประสบผลสำเร็จ อาจเชิญให้องค์กรความช่วยเหลืออื่น ๆ เข้ามาร่วมมีบทบาทด้วยในอนาคต

ฝ่ายไทยเห็นว่า การยกระดับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามแนวชายแดนจะเป็นการช่วยบรรเทาข้อห่วงกังวลต่าง ๆ และตอบสนองต่อความมุ่งหมายของประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการตามฉันทามติ 5 ประการของอาเซียนด้วย โดยหวังว่า การดำเนินการในเรื่องนี้จะนำไปสู่การสร้างเสริมปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ระหว่างเมียนมากับอาเซียน และระหว่างเมียนมากับประชาคมระหว่างประเทศต่อไป