svasdssvasds

“สุชาติ” พร้อมลงนาม MOU ซาอุฯ ส่งออกแรงงานไทยจันทร์นี้

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
27 มี.ค. 2565 เวลา 14:25 น.

ความร่วมมือด้านแรงงานไทย-ซาอุฯมีความคืบหน้า “สุชาติ” ถึงซาอุฯ แล้ว พร้อมลงนามใน MOU ว่าด้วยเรื่องการส่งออกแรงงานไทย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โพสต์เฟซบุ๊ก สุชาติ ชมกลิ่น วันนี้ (27 มี.ค.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับ การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับฝ่าย ซาอุดีอาระเบีย โดยระบุว่า

 

ขณะนี้ผมอยู่ที่ “ซาอุดีอาระเบีย” เตรียมเซ็นต์ MOU ส่งออกแรงงานไทย มีตารางนัดหมายกับ นายอะห์หมัด บิน สุไลมาน อัลรอยิฮิ (Ahman Sulaiman ALRajhi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในวันพรุ่งนี้ (28 มี.ค.) ครับ

 

พี่น้องคนไทย ที่อยากบินไปทำงาน อดใจรออีกนิดนะครับ ข่าวสารความคืบหน้า เป็นอย่างไร จะเปิดรับเมื่อไหร่ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา มติที่ประชุมคณะรัฐมตรีเห็นชอบร่างข้อตกลงด้านแรงงานระหว่างกระทรวงแรงงานกับกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งซาอุดีอาระเบีย จำนวน 2  ฉบับ ได้แก่

  • ร่างข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาแรงงาน  
  • ร่างข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาแรงงานทำงานบ้าน

โดยอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามข้อตกลงในนามของฝ่ายไทย ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมซาอุดีอาระเบียหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ ร่างข้อตกลงแรงงานทั้ง  2 ฉบับ  มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ 

  • เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดหาแรงงานไทย (แรงงานทั่วไป/แรงงานที่ทำงานบ้าน) ไปทำงานในซาอุดีอาระเบียอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีจริยธรรม และมีประสิทธิภาพ คุ้มครองสิทธิของนายจ้างและลูกจ้าง
  • ทั้งสองฝ่าย จะร่วมมือกันดำเนินการนำไปสู่ระบบที่เป็นที่ยอมรับ ทั้งการจัดหาแรงงาน การจัดส่งแรงงานไปทำงาน และการส่งแรงงานกลับประเทศ  
  • เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดหาแรงงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม ซึ่งแรงงานและนายจ้างจะมีสิทธิรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และสามารถดำเนินมาตรการทางกฎหมายกับสำนักงานจัดหางาน บริษัทจัดหางาน หรือตัวแทนจัดหางาน ในกรณีละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดที่ใช้บังคับ

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งซาอุดีอาระเบีย จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุคุณสมบัติและประเภทของงานที่เสนอให้มีการจัดหาแรงงาน รวมทั้งค่าจ้าง ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสร้างความมั่นใจว่าสวัสดิการและสิทธิของแรงงานไทย ที่ได้รับการว่าจ้างทำงานในซาอุดีอาระเบียได้รับการคุ้มครอง

 

ขณะที่ กระทรวงแรงงาน จะสร้างความมั่นใจว่าแรงงานที่จัดหา ตรงตามเงื่อนไขทางด้านสุขภาพ และปราศจากโรคติดต่อ เป็นผู้ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย และผ่านการฝึกอบรมทักษะที่เหมาะสม  รวมทั้งจะและดำเนินการที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่แรงงานในการเดินทาง ไปยังซาอุดีอาระเบียและการจัดส่งแรงงานกลับคืนสู่ไทย

 

รวมทั้งสนับสนุนให้แรงงานปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม คุณธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะทบทวน ประเมินผล และติดตามการดำเนินการตามข้อตกลงนี้เป็นระยะด้วย

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด