อนาคตสถาบันการเงินไทย โดย คุณผยง ศรีวณิช l THAN TALK l 14 ก.ย. 2564

14 ก.ย. 2564 เวลา 8:28 น.30

สมาคมธนาคารไทยเดินหน้า 4 แนวทางแนวทางขับเคลื่อนสถาบันการเงินระยะ 3 ปีรับการเปลี่ยนแปลง มุ่งเชื่อมโยง ทำงานร่วมกัน ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ความสำคัญทรัพยากรบุคคล ระบุแจ้ง ธปท. เรียบร้อย

อนาคตสถาบันการเงินไทย โดย คุณผยง ศรีวณิช l THAN TALK l 14 ก.ย. 2564

ติดตามรายการฐานทอล์ก ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 11.10 เป็นต้นไป ทางเนชั่นทีวี 22 

แท็กที่เกี่ยวข้อง