เจาะลึก "เนชั่นโพล" เลือกตั้ง 2566 ที่ไม่เหมือนเดิม

05 พ.ค. 2566 | 12:57 น.

ผลสำรวจ "เนชั่นโพล" พบทัศนคติ วิธีคิดคนไทยในการ "เลือกตั้ง 2566" ไม่เหมือนเดิม กว่า 73% เลือกส.ส.เขตที่พรรคการเมือง 61.7% ต้องการคนใหม่ แต่ยังมีกลุ่มที่สามารถเปลี่ยนใจอีกกว่า 31%

การเลือกตั้ง 2566 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 หากดูจากผลการสำรวจ "เนชั่นโพล" ทั่วประเทศ พบประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับทัศนคติและวิธีคิดของคนไทยที่เปลี่ยนไปจากการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างมาก โดยเฉพาะการเลือก ส.ส.เขตในอดีตที่จะเลือกจากตัวบุคคลหรือบ้านใหญ่ในพื้นที่

แต่ในครั้งนี้จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าพบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 73.61% เลือกส.ส.เขตที่พรรคการเมืองเป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่เลือกตัวคนมีเพียง 26.39% 

โดยอีกประเด็นที่น่าสนใจคือ เมื่อถามว่า ท่านอยากได้ ส.ส.เขตของท่าน เป็นคนเดิมหรือคนใหม่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบว่า "ต้องการคนใหม่" 61.73% คนเดิม/ไม่เปลี่ยน 20.45% ไม่แน่ใจ 16.83% เขตนี้ไม่มี ส.ส.คนเดิมลงเลือกตั้ง 0.99%

ภาพประกอบ คำถาม ท่านอยากได้ ส.ส.เขตของท่าน เป็นคนเดิมหรือคนใหม่

รายละเอียดความคิดเห็นของประชาชนในการเลือกตั้ง 66

เหตุผลที่เลือก ส.ส. แบ่งเขต ที่พรรคการเมือง

 1. พรรคมีวิสัยทัศน์และนโยบายดี 53.67%
 2. พรรคมีผลงานดี/เข้าตา 14.05%
 3. ชอบหัวหน้าพรรค 12.35%
 4. เป็นพรรคที่เลือกมายาวนาน ไม่อยากเปลี่ยน 11.76%
 5. เบื่อพรรคเดิม อยากได้พรรคอื่น 1.86%
 6. ชอบผลงานของพรรคที่ผ่านมา 1.84%
 7. ชอบคณะกรรมการพรรค 1.75%
 8. ชอบสาขาพรรคในพื้นที่ 0.99%
 9. มีแนวโน้มเป็นพรรครัฐบาล 0.92%
 10. อื่น ๆ0.82%

เหตุผลที่เลือก ส.ส. แบ่งเขต ที่ตัวคน

 1. วิสัยทัศน์กว้างไกล มีภาวะผู้นำ 29.48% 
 2. ชอบผลงาน,มีประสบการณ์ 21.22% 
 3. เป็นคนดี,ขยัน,จริงใจทำงาน 15.45% 
 4. นโยบายดี/ ทีมงานดี 14.82%
 5. เป็นคนในพื้นที่ 9.72% 
 6. อยากได้คนรุ่นใหม่ๆ 4.62% 
 7. เป็นคนรู้จัก 3.14%
 8. อยากได้คนใหม่ๆ /เบื่อคนเก่า 1.18%
 9. อื่น ๆ 0.37%

ท่านเลือก ส.ส. แบ่งเขต และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ที่สังกัดพรรคเดียวกันหรือไม่

 1. เลือกสังกัดพรรคเดียวกัน 81.5%
 2. เลือกไม่สังกัดพรรคเดียวกัน 18.5%
 3. เหตุผลที่เลือก ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
 4. พรรคมีวิสัยทัศน์และนโยบายดี 46.12%
 5. พรรคมีผลงานดี/เข้าตา 16.03%
 6. ชอบหัวหน้าพรรค 14.03%
 7. เป็นพรรคที่เลือกมายาวนาน ไม่อยากเปลี่ยน 9.09%
 8. ชอบคณะกรรมการพรรค 3.08%
 9. ชอบผลงานของพรรคที่ผ่านมา 2.93%
 10. เบื่อพรรคเดิม อยากได้พรรคอื่น 2.47%
 11. ชอบสาขาพรรคในพื้นที่ 2.43%
 12. มีแนวโน้มเป็นพรรครัฐบาล 2.32%
 13. ผลงานพรรคเดิมไม่ดี/ไม่ชอบ 1.49%

ภาพประกอบ คำถาม ท่านเลือก ส.ส. แบ่งเขต และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ที่สังกัดพรรคเดียวกันหรือไม่

กว่าจะถึงวันเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม ท่านจะมีโอกาสเปลี่ยนใจเลือกคนอื่น/พรรคอื่นหรือไม่

 1. ไม่เปลี่ยนใจแน่นอน 68.79%
 2. ไม่แน่ใจ 17.03
 3. สามารถเปลี่ยนใจได้ 14.18%

ภาพประกอบคำถาม กว่าจะถึงวันเลือกตั้ง ท่านจะมีโอกาสเปลี่ยนใจเลือกคนอื่น/พรรคอื่นหรือไม่

อย่างไรก็ตามหากดูจากผลสำรวจ แม้กลุ่มตัวอย่าง 68.79% จะบอกว่าไม่เปลี่ยนใจ แต่หากนำผลการสำรวจกลุ่มไม่แน่ใจและกลุ่มสามารถเปลี่ยนใจได้มารวมกันจะมีจำนวนถึง 31.21% นั่นหมายความว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้ยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้อีก