“พิธา” วืดนั่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 สภาลงมติไม่เห็นชอบ

13 ก.ค. 2566 | 10:25 น.

“พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” หัวหน้าพรรคก้าวไกล วืดนั่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของประเทศไทย หลังการประชุมร่วมรัฐสภา ลงมติไม่เห็นชอบ

การประชุมร่วมรัฐสภา โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของประเทศไทย วันนี้ (13 กรกฎาคม 2566) เริ่มต้นการประชุมตั้งแต่เวลา 9.30 น. โดยก่อนการจะมีการลงมติโหวตเลือกนายกฯ จะมีการเปิดโอกาสให้ ส.ส. และ ส.ว.อภิปรายก่อน 

จากนั้นในเวลา 10.00 น. นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้ลุกขึ้นเสนอชื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ตามมาตรา 160 

ปรากฎว่า มีผู้แสดงตนรับรองการเสนอชื่อ นายพิธา รวมทั้งสิ้น 302 คน ก่อนประธานรัฐสภา จะเปิดโอกาสให้ ผู้ที่ต้องการเสนอชื่อ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้เสนอชื่อ จึงมีชื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เพียงคนเดียว และเข้าวาระการอภิปรายของสมาชิกตามระยะเวลาที่ได้กำหนดเอาไว้

การประชุมร่วมรัฐสภาครั้งนี้ มีจำนวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด รวม 749 คน ซึ่งการโหวตนายกรัฐมนตรีที่ต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากรัฐสภาเกินกึ่งหนึ่งอยู่ที่ 375 คน

 

จากนั้นเวลา 16.05 น. ประธานรัฐสภา นับองค์ประชุมแสดง มีสมาชิกสภาแสดงตน 676 คน จาก 749 คน ครบองค์ประชุม แม้จะมีการลาประชุม 44 คน แต่เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงเริ่มนับเสียงโหวต โดยให้สมาชิกขานว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง เท่านั้น

 

สำหรับการลงมติโหวตเลือกนายกฯ ล่าสุด นั้น คะแนนไม่ถึง 375 กึ่งของสมาชิกที่มี่อยู่ 749 เสียง ทำให้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไม่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 
 

สำหรับสรุปผลคะแนน #โหวตนายก อย่างเป็นทางการมีมติดังนี้ 

  • องค์ประชุม 705

  • เห็นชอบ 324

  • ไม่เห็นชอบ 182 

  • งดออกเสียง 199
     

ผลโหวตเลือกนายกฯ 2566 มติประชุมร่วมรัฐสภาอย่างเป็นทางการ