เปิดรายงานประชุมผู้ถือหุ้น "ไอทีวี" ปมคลิปเสียงขัดกับบันทึกการประชุม

12 มิ.ย. 2566 | 02:09 น.

เปิดเอกสารประชุมผู้ถือหุ้น "ไอทีวี" ปมคลิปเสียงขัดกับบันทึกการประชุม ฐานเศรษฐกิจรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ให้แล้ว ทั้งคำถาม และคำตอบระหว่างการประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้านร่วมประชุม

ปมร้อนกรณีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถือหุ้นไอทีวี 42,000 หุ้น ยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีผลต่อการนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายพิธา 

โดยล่าสุดมีการเปิดคลิปหลักฐานประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวี โดย 1 ในผู้ถือหุ้นร้องให้ตรวจสอบข้อมูลไม่ตรงกับเอกสาร ซึ่งมีรายงานว่า ได้มีการลบไฟล์ออกภายหลัง แต่หนึ่งในผู้ถือหุ้นไอทีวี ที่มีสิทธิ์เข้าฟังได้บันทึกเอาไว้ ซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญในการเปิดโปงเบื้องหลังขบวนการฟื้นไอทีวีเป็นสื่อก่อนผลคดี

จากคลิปบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไอทีวี ช่วงหนึ่งมีคนถามว่า มีการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือทีวีไหม? และมีการตอบว่า ไม่มีการดำเนินการใดๆ ซึ่งไม่ตรงกับบันทึกการประชุม

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของ "ฐานเศรษฐกิจ" เกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) พบข้อความในเอกสารระบุว่า 

นายวิวัตน์ คล่องประกิจ - ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
หากคดีความทั้งหมดจบสิ้นลง บริษัทจะมีปันผลหรือไม่ มีแผนดำเนินงานธุรกิจต่อไปอย่างไร จะเข้าตลาดหลักทรัพย์อีกหรือไม่ หรือมีแผนจะชำระบัญชีคืนเงินให้ผู้ถือหุ้นหรือไม่

คำตอบ
ผลคดีเป็นจุดสำคัญที่สุด หากผลคดียังไม่ออก เป็นไปได้ยากมากที่บริษัทจะดำเนินการใดๆ ในขณะนี้ อย่างในดีต บริษัทเคยว่าจัางที่ปรึกษาทางการเงินหาแนวทางต่างๆ ให้แก่บริษัท แต่ก็ยังไม่มีทางเลือกใดที่เหมาะสม จึงตัองรอผลคดีให้สิ้นสุดก่อน 

หลังจากนั้น บริษัทจะพิจารณาทางเลือกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินปันผล การดำเนินธุรกิจหลักอะไรต่อไป หรือการชำระบัญชี โดยจะพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมและคำนึงถึงประใยชนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

นายภาณุวัฒน์ ขวัญยืน - ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

บริษัท ไอทีวี มีการดำเนินงานเกี่ยวกับสี่อหรือไม่

เปิดเอกสารประชุมผู้ถือหุ้น ไอทีวี ปมคลิปเสียงขัดบันทึกการประชุม

คำตอบ
ปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ ตามวัตฤประสงค์ของบริษัท และ มีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นตามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มดิม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถืขหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 14.56 นาฬิกา

ลงชื่อ นายคิมห์ สิริทวีชัย ประธานที่ประชุม

นายจิทชาย มูสิกบุตร กรรมการผู้สอบทานและแก้ไข
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) มีกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

  • นายคิมห์ สิริทวีชัย ประธานคณะกรรมการบริษัท
  • นายจิตชาย มุสิกบุตร กรรมการบริษัท
  • นายเมโธ เปี่ยมทิพย์มนัส กรรมการบริษัท
  • นางสาวธัญลักษณ์ บัวทอง กรรมการบริษัท
  • ดร.รัตนาพร นามมนตรี กรรมการบริษัท

เปิดเอกสารประชุมผู้ถือหุ้น ไอทีวี ปมคลิปเสียงขัดบันทึกการประชุม

อ่านรายงานผู้ถือหุ้นไอทีวี ประจำปี 2566 ฉบับเต็มคลิกที่นี่