มหัศจรรย์เลือกตั้ง 2566 พรรคเล็ก เบอร์ 1-2-3-4-5-6 แจ้งเกิด ส.ส.บัญชีรายชื่อ

21 พ.ค. 2566 | 08:34 น.

มหัศจรรย์เลือกตั้ง 2566 บรรดา 6 พรรคเล็ก “ใหม่ เบอร์ 1- ประชาธิปไตยใหม่ เบอร์ 2 -เป็นธรรม เบอร์ 3 – ท้องที่ไทย เบอร์ 4 -พลังสังคมใหม่ เบอร์ 5 -ครูไทยเพื่อประชาชน เบอร์ 6” ล้วนต่างได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคละ 1 ที่นั่ง โดยมี 2 พรรคได้ร่วมรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา โดยมีบรรดาพรรคการเมืองที่ได้ ส.ส.รวมทั้งสิ้น 18 พรรคการเมือง (ณ 19 พ.ค. 66 ) ได้เข้าสภา โดยมี 10 พรรคที่มี ส.ส. ทั้ง 2 ระบบ มี 1 พรรคที่มีเฉพาะ ส.ส.เขต และมี 7 พรรค ที่มีเฉพาะ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

เบื้องต้นจำนวน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้รับ มีดังนี้

พรรคก้าวไกล (ก.ก.) มี ส.ส.เขต 113 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 39 คน (จากคะแนนพรรค 14,233,895 เสียง) ได้ ส.ส. รวม 152 คน

พรรคเพื่อไทย (พท.) มี ส.ส.เขต 112 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 29 คน (จากคะแนนพรรค 10,865,836 เสียง) ได้ ส.ส. รวม 141 คน

พรรคภูมิใจไทย (ภท.) มี ส.ส.เขต 67 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 3 คน (จากคะแนนพรรค 1,121,595 เสียง) ได้ ส.ส. รวม 70 คน

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มี ส.ส.เขต 39 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2 คน  (จากคะแนนพรรค 530,017 เสียง) ได้ ส.ส. รวม 41 คน

พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) มี ส.ส.เขต 23 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 13 คน (จากคะแนนพรรค 4,673,691 เสียง) ได้ ส.ส. รวม 36 คน

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) มี ส.ส.เขต 22 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2 คน (จากคะแนนพรรค 899,303 เสียง) ได้ ส.ส. รวม 24 คน

พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) มี ส.ส.เขต 9 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน (จากคะแนนพรรค 191,308 เสียง) รวมมี ส.ส. 10 คน

พรรคประชาชาติ (ปช.) มี ส.ส.เขต 7 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2 คน (จากคะแนนพรรค 576,613 เสียง) รวมมี ส.ส. 9 คน

พรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) มี ส.ส.เขต 5 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน (จากคะแนนพรรค 338,042 เสียง) รวมมี ส.ส. 6 คน
พรรคเพื่อไทรวมพลัง มี ส.ส.เขต 2 คน ไม่มี ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคชาติพัฒนากล้า (ชพก.) มี ส.ส.เขต 1 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน (จากคะแนนพรรค 207,860 เสียง) รวมมี ส.ส. 2 คน

พรรคเสรีรวมไทย (สร.) มี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน (จากคะแนนพรรค347,607 เสียง)

พรรคประชาธิปไตยใหม่ มี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน (จากคะแนนพรรค 266,799 เสียง)

พรรคใหม่ มี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน (จากคะแนนพรรค 246,177 เสียง)

พรรคท้องที่ไทย มี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน (จากคะแนนพรรค 197,543 เสียง)

พรรคเป็นธรรม มี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน (จากคะแนนพรรค 181,699 เสียง)

พรรคพลังสังคมใหม่ มี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน (จากคะแนนพรรค 174,897 เสียง)

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน มี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน คน (จากคะแนนพรรค 172,963 เสียง)

                              มหัศจรรย์เลือกตั้ง 2566 พรรคเล็ก เบอร์ 1-2-3-4-5-6 แจ้งเกิด ส.ส.บัญชีรายชื่อ

เป็นที่น่าสังเกตว่า บรรดา 6 พรรคเล็ก เป็นพรรคการเมืองใหม่ หรือเพิ่งตั้งมาไม่นาน ที่ลงเลือกตั้งในปี 2566 นี้ ต่างจับเบอร์พรรค ได้เบอร์ดี ลำดับต้น ๆ เลียง 1-2-3-4-5-6 

และเมื่อผลการเลือกตั้งออกมา คำนวณส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อแล้ว 6 พรรคเล็กนี้ ต่างได้ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคละ 1 ที่นั่ง ทั้งหมด 

โดยแต่ละพรรคจับเบอร์พรรคได้ ดังนี้

พรรคใหม่                                เบอร์ 1

พรรคประชาธิปไตยใหม่          เบอร 2 

พรรคเป็นธรรม                        เบอร์ 3 

พรรคท้องที่ไทย                      เบอร์ 4 

พรรคพลังสังคมใหม่                เบอร์ 5

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน      เบอร์ 6 

มีการตั้งข้อสังเกตว่า การที่ “พรรคเล็ก” เหล่านี้มีประชาชนลงคะแนนเลือกพรรคให้ เป็นเพราะพรรคได้เบอร์ดี ลำดับต้น ๆ ทำให้ “จำง่าย-กาง่าย” จึงได้คะแนนเข้ามามาก จนนำมาสู่การได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ หรือไม่ 

สำหรับ พรรคใหม่ มี นายกฤดิทัศ แสงธนโยธิน เป็นหัวหน้าพรรค และเป็นว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคประชาธิปไตยใหม่ มีนายสุรทิน พิจารณ์ เป็นหัวหน้าพรรค และ เป็นว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคเป็นธรรม เป็นนพรรคใหม่ มี นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ เป็นหัวหน้าพรรค และ มี นายกัณวีร์ สืบแสง เป็นเลขาธิการพรรค และเป็นว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เพราะลงสมัครใน ลำดับที่ 1 

พรรคท้องที่ไทย มีนายบัญชา เดชเจริญศิริกุล เป็นหัวหน้าพรรค และเป็นว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
 

พรรคพลังสังคมใหม่ มี นายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ เป็นหัวหน้าพรรค และเป็นว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ โดยมีฐานเสียงหลักอยู่ในจังหวัดน่าน        

ขณะที่ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน มี นายปรีดา บุญเพลิง เป็นหัวหน้าพรรค และเป็นว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ    

ทั้งนี้ ในบรรดา 6 พรรคเล็ก ที่ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อนี้ ขณะนี้มี 2 พรรคที่ได้ร่วมรัฐบาล คือ พรรคประชาธิปไตยใหม่ และ พรรคเป็นธรรม