ผลเลือกตั้ง 2566 : เชียงใหม่ เช็คผลเลือกตั้ง ส.ส. แบบเรียลไทม์ที่นี่

15 พฤษภาคม 2566

ตรวจผลการเลือกตั้ง 2566 จังหวัดเชียงใหม่ เช็คผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อของทุกพรรค แบบเรียลไทม์ อัพเดทตัวเลขล่าสุดที่นี่

ผลการเลือกตั้ง 66 ในวันนี้ 14 พ.ค.2566 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ "บัตรสีม่วง" สำหรับเลือก ส.ส. เขต และ "บัตรสีเขียว" สำหรับเลือก ส.ส. บัญชีรายชื่อ หรือ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ แบ่งออกเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน

โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ นั้นมีเขตเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 10 เขต มีผู้สมัคร ส.ส.จากพรรคการเมืองต่าง ๆ แบบแบ่งเขตทั้งจังหวัดรวม 150 คน 

 

ภายหลังการปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 

"ฐานเศรษฐกิจ" เกาะติดพร้อมอัพเดทผลการเลือกตั้ง 2566 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 อย่างไม่เป็นทางการในภาพรวมทั่วประเทศ โดยผลการเลือกตั้งรายจังหวัด ผลการเลือกตั้งรายพรรค แบบแบ่งเขตเเละแบบบัญชีรายชื่อ รวมทั้งจำนวนผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยที่นับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำหรับผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.อย่างไม่เป็นทางการได้ผ่านการตรวจสอบของ กปน.จนท. บันทึกข้อมูลและอนุกรรมการประจำอำเภอ/เขตเลือกตั้งในเบื้องต้นแล้ว

 

ผลเลือกตั้ง 2566 : เชียงใหม่ เช็คผลเลือกตั้ง ส.ส. แบบเรียลไทม์ที่นี่

 

เช็คผลการเลือกตั้ง 2566 ล่าสุด

 

  • ผลการเลือกตั้ง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งล่าสุด อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านเว็บไซต์เครือเนชั่น คลิกที่นี่
  • เข้าเว็บไซต์ตรวจสอบผลการเลือกตั้งปี 2566 อย่างไม่เป็นทางการ ของ กกต.  คลิกที่นี่เลือกดูผลรายจังหวัด เลือกจังหวัดเชียงใหม่ (ตามภาพ )

อัพเดทผลการเลือกตั้งเชียงใหม่

15 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.00 น.

เขตเลือกตั้งที่ 1 นับเสร็จ 100.00%

ผู้มาใช้สิทธิ 108,446 คน  77.67%

อันดับ 1 ก้าวไกล นางสาวเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู 48,823 คะแนน 45.02%

อันดับ 2 เพื่อไทย นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม 30,086 คะแนน  27.74%

อันดับ3 รวมไทยสร้างชาติ นายชินภัสร์ กิจเลิศสิริวัฒนา 9,772 คะแนน 9.01%

เขตเลือกตั้งที่ 2 นับเสร็จ 100.00%

ผู้มาใช้สิทธิ 115,113 คน 82.33%

อันดับ 1 ก้าวไกล นางสาวการณิก จันทดา 51,181  คะแนน 44.46%

อันดับ 2 เพื่อไทย นายโกวิทย์ พิริยะอานันต์ 39,091 คะแนน 33.96%

อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ นายยุทธนา สุวรรณ 7,371 คะแนน 6.40%

เขตเลือกตั้งที่ 3 นับเสร็จ 100.00%

ผู้มาใช้สิทธิ 113,609 คน 84.24%

อันดับ 1 ก้าวไกล นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล 47,469  คะแนน 41.78%

อันดับ 2 เพื่อไทย นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ 43,244 คะแนน 38.06%

อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ พลตรีพนม ศรีเผือด 5,197 คะแนน 4.57%  

เขตเลือกตั้งที่ 4 นับเสร็จ 100.00%

ผู้มาใช้สิทธิ  114,802 คน 82.22%

อันดับ 1  ก้าวไกล นางสาวพุธิตา ชัยอนันต์ 62,009 คะแนน 54.01%

อันดับ 2 เพื่อไทย นายวิทยา ทรงคำ 21,942 คะแนน 19.11%

อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ นางกิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ 15,211 คะแนน 13.25%

เขตเลือกตั้งที่ 5 นับเสร็จ 100.00%

ผู้มาใช้สิทธิ 108,428 คน 81.80%

อันดับ 1 เพื่อไทย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ 38,015 คะแนน 35.06%

อันดับ 2 ก้าวไกล นายสมชิด กันธะยา 37,738 คะแนน  34.80%

อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ ร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่  8,239 คะแนน 7.60%

เขตเลือกตั้งที่ 6 นับเสร็จ 100.00%

ผู้มาใช้สิทธิ 96,543 คน 76.09%

อันดับ 1 ก้าวไกล ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพรรณ จันตาเรือง 25,828 คะแนน 26.75%

อันดับ 2 รวมแผ่นดิน นางวันเพ็ญ ปัญญาทิพย์ 21,937 คะแนน 22.72%

อันดับ 3 เพื่อไทย นายไกร ดาบธรรม 21,374 คะแนน 22.14%

เขตเลือกตั้งที่ 7 นับเสร็จ 100.00%

ผู้มาใช้สิทธิ 103,047คน  77.66%

อันดับ 1 ก้าวไกล นายสมดุลย์ อุตเจริญ 32,990 คะแนน  32.01%

อันดับ 2 เพื่อไทย นายนิธิกร วุฒินันชัย 29,387 คะแนน 28.52%

อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ นายสันติ ตันสุหัช 8,830 คะแนน 8.57%

เขตเลือกตั้งที่ 8 นับเสร็จ 100.00%

ผู้มาใช้สิทธิ 118,394 คน 85.16%

อันดับ 1 ก้าวไกล นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ 50,878 คะแนน  42.97%

อันดับ 2 เพื่อไทย นายณัฏฐ์พัฒน์ รัฐผไท 35,237  คะแนน 29.76%

อันดับ 3 พลังประชารัฐ นางสาวกุสุมา บัวพันธ์ 15,257 คะแนน 12.89%

เขตเลือกตั้งที่ 9 นับเสร็จ 100.00%

ผู้มาใช้สิทธิ 110,009 คน 87.31%

อันดับ 1 พลังประชารัฐ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ 31,107 คะแนน 28.28%

อันดับ 2 เพื่อไทย นายสุรพล เกียรติไชยากร 27,032  คะแนน 24.57%

อันดับ 3 ก้าวไกล นายสมเกียรติ มีธรรม 26,415 คะแนน  24.01%

เขตเลือกตั้งที่ 10 นับเสร็จ 100.00%

ผู้มาใช้สิทธิ 99,914 คน 83.31%

อันดับ 1 เพื่อไทย นางสาวศรีโสภา โกฏคำลือ 32,638  คะแนน  32.67%

อันดับ 2  พลังประชารัฐ นายนรพล ตันติมนตรี 29,138 คะแนน 29.16%

อันดับ 3 ก้าวไกล นายณรงค์ชัย เตโม 20,680 คะแนน 20.70%

 

ผลเลือกตั้ง 2566 : เชียงใหม่ เช็คผลเลือกตั้ง ส.ส. แบบเรียลไทม์ที่นี่