เลือกตั้ง 2566 ผู้มีสิทธิ์หย่อนบัตรทั่วประเทศ 52.2 ล้านคน กทม.มากสุด

23 มีนาคม 2566

มหาดไทย เปิดข้อมูลมีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส.ทั่วประเทศ 14 พ.ค.รวม 52.2 ล้านคน พบกทม.มากสุด 4.4ล้าน ขณะที่ระนองน้อยสุด1.3 แสนคน

สำนักทะเบียนกลางกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส.ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค 2566 โดยแยกเป็นรายจังหวัดพบว่า

 ข้อมูล ณ วันที่ 22 มี.ค 66 มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 52,287,045คน แยกเป็นชาย 25,136,051คน หญิง 27,150,994  
 

โดย 10 จังหวัดที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด ตามลำดับคือ

กรุงเทพมหานคร 4,469,280 คน

นครราชสีมา 2,124,587 คน

อุบลราชธานี 1,477,644 คน

ขอนแก่น 1,453,689 คน

เชียงใหม่ 1,333,088 คน

บุรีรัมย์ 1,253,326 คน

อุดรธานี 1,252,820 คน

ชลบุรี 1,230,960 คน

นครศรีธรรมราช 1,219,530 คน

ศรีสะเกษ 1,166,887 คน

ส่วนจังหวัดที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดคือจ.ระนอง 139750 คน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 14พ.ค. ทั่วประเทศ 52.2 ล้านคน  กทม.มากสุด ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 14พ.ค. ทั่วประเทศ 52.2 ล้านคน  กทม.มากสุด