เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้ง! 14 พ.ค.วันหย่อนบัตร 3-7 เม.ย.รับสมัคร ส.ส.

21 มีนาคม 2566

กกต.เคาะแล้วทางการ! กำหนด 14 พ.ค. 2566 วันเลือกตั้ง ส.ส. เปิดรับสมัครแบบแบ่งเขต 3-7 เม.ย. ปาร์ตี้ลิสต์ 4-7 เม.ย. วันที่ 7 พ.ค. เลือกตั้งล่วงหน้า

วันที่ 21 มี.ค. 2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. แถลงข่าวประเด็นการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 เป็นการทั่วไป รวมถึงการกำหนดวันเลือกตั้ง และเปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. โดย กกต.เผยแพร่ปฏิทินการเลือกตั้ง ส.ส. กำหนดวันเลือกตั้งคือวันที่ 14 พ.ค. 2566

โดยในวันที่ 21 มี.ค. 2566 กกต.ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. ต่อมาวันที่ 27 มี.ค.-13 เม.ย. 2566 วันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต/นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร

 

เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้ง! 14 พ.ค.วันหย่อนบัตร  3-7 เม.ย.รับสมัคร ส.ส.

 

ระหว่างวันที่ 3-7 เม.ย. 2566 วันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต ระหว่างวันที่ 4-7 เม.ย. 2566 วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
    
หลังจากนั้นในวันที่ 3 พ.ค. 2566 วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 7-13 และ 15-21 พ.ค. 2566 วันแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 7 พ.ค. 2566 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต และนอกเขตเลือกตั้ง และวันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ

กกต.เคาะทางการ! 14 พ.ค.วันเลือกตั้ง 3-7 เม.ย.เปิดรับสมัคร ส.ส.