กกต. ถกด่วนเย็นนี้ หลังมีข้อท้วงติง ปมแบ่งเขตกทม.

17 มี.ค. 2566 | 10:56 น.

"กกต."ถกด่วนวันนี้ หลังมีข้อท้วงติง ปมแบ่งเขตกทม. ปกรณ์ ยันยึดตามกม. ทุกขั้นตอน พร้อมแจงศาลปกครองด้วยตนเอง

นายปกรณ์ มหรรณพ กกต. แถลงข่าวชี้แจงข้อท้วงติงจากพรรคการเมืองถึงกรณีการแบ่งเขตเลือกตั้งเลือกตั้งใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่า วันนี้กกต.จะมีประชุมด่วน ซึ่งเรื่องดังกล่าวกกต.พร้อมให้ข้อมูลและเหตุผล สิ่งที่เป็นข่าวในช่วงนี้คือการแบ่งเขตของกกต.กทม.อาจจะมีปัญหา

แต่ขอยืนยันว่า ผอ.กกต.กทม. และทีมงาน รวมทั้งส่วนกลางที่เกี่ยวข้องได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการแบ่งเขตอย่างสุดความสามารถ และได้ใช้เวลาในการพิจารณาอย่างเหมาะสม โดยเรื่องที่มีข้อท้วงติงของนักการเมือง บางครั้งอาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จึงอยากจะชี้แจงว่าการแบ่งเขตครั้งนี้กกต.กทม.ยึดหลักตามรัฐธรรมนูญ และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส อย่างเคร่งครัด

โดยมาตรา 27 ของกฎหมายนี้ ระบุว่าให้แบ่งเขตแต่ละเขตติดต่อกัน และต้องจัดให้มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน ซึ่งมาจากรัฐธรรมนูญมาตรา 86 (5) บัญญัติว่าจะต้องแบ่งเขตเลือกตั้ง แต่ละเขตโดยให้แต่ละเขตติดต่อกัน และต้องจัดให้มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เราปฏิบัติ

กกต. ถกด่วนเย็นนี้   หลังมีข้อท้วงติง  ปมแบ่งเขตกทม.

"สิ่งที่เป็นปัญหาคือกรุงเทพมหานครไม่สามารถกำหนดเขตปกครองเดียวให้เป็นเขตเลือกตั้งได้ เพราะค่าเฉลี่ยของประชากรของกรุงเทพมหานคร ในหนึ่งเขตเลือกตั้งมีประมาณ 160,000 คน แต่อย่าง เช่นเขตปกครองในเขตคลองสามวา มีประมาณ 200,000 คน เขตบางเขน เขตประเวศ เขตลาดกระบังมีเขตละ 180,000 คน เขตสายไหม 200,000 กว่าคน เขตหนองจอก เขตบางขุนเทียน มีเขตละ 180,000 กว่าคน เขตบางแค 190,000 คน

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทั้ง 8 เขตนี้ไม่สามารถแบ่งเป็นเขตเดียวของการเลือกตั้งได้ เราจึงได้พิจารณาตามกฎหมายในมาตรา 21 (2) ที่กำหนดว่า ในกรณีที่ไม่สามารถทำตาม (1) ได้ เพราะราษฎรในแต่ละเขตไม่ใกล้เคียงกัน ให้แบ่งเขตตามสภาพของชุมชนที่มีราษฎรติดต่อกันประจำ ในลักษณะเป็นเขตชุมชนเดียวกัน โดยจะต้องให้จำนวนประชากรมีจำนวนใกล้เคียงกันมากที่สุด"

กกต. ถกด่วนเย็นนี้   หลังมีข้อท้วงติง  ปมแบ่งเขตกทม.

นายปกรณ์ กล่าวด้วยว่า ตามข่าวที่ยกตัวอย่างเขต 8 และเขต 9 ว่าไม่มีเขตหลักนั้น กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องมีเขตหลัก ซึ่งเขต 8 และเขต 9 มองแล้วมีเขตหลักและจำเป็นต้องเอาแขวงที่ใกล้เคียงมารวมกันเพื่อให้จำนวนประชากรมีจำนวนใกล้เคียงกันมากที่สุด

อย่างไรก็ตามยืนยันว่าเราได้ปฏิบัติตามมาตรา 27(2) อย่างเคร่งครัด ทุกเขตจะเป็นลักษณะชุมชนเดียวกัน จำนวนราษฎรจะไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งกกต.ได้ออกหลักเกณฑ์ระเบียบที่ว่า จังหวัดแบ่งเขตโดยค่าเฉลี่ยประชากรในจังหวัดเป็นเกณฑ์ แต่ละเขตไม่ควรเกินร้อยละ 10 ของค่าเฉลี่ยประชากร หรือในกรุงเทพมหานครแต่ละเขตไม่ควรเกิน 16,000 คน

"ขอให้นักการเมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครได้คำนึงถึงทั้ง 33 เขต เพราะมันเชื่อมโยงกันหมด อย่าพิจารณาเฉพาะบางเขต เพราะถ้าพิจารณาเฉพาะเขต จะไม่สามารถทำงานในภาพรวมได้เลย และตามที่มีข่าวว่ามีการยื่นร้องต่อศาลปกครองในเรื่องดังกล่าวนั้นก็เป็นสิทธิที่ทำได้ตามกฎหมาย  

แต่ขอร้องต่อศาลปกครองว่าก่อนที่ท่านจะมีคำสั่งอย่างอื่นอย่างใด ทางกกต.พร้อมที่จะชี้แจงให้ข้อมูลและผมยินดีจะไปชี้แจงด้วยตนเอง"

เมื่อถามว่าได้พิจารณาข้อมูลของพรรคชาติพัฒนากล้าไปแล้วหรือไม่ นายปกรณ์ กล่าวว่า ทุกอย่างเราได้พิจารณาไปแล้วแต่เมื่อมีข้อท้วงติงของพรรคการเมือง เราก็พร้อมที่จะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง จึงมีการเรียกประชุมด่วนในเวลา 16.00น. ของวันนี้