74% ผู้บริหารไทยไม่จ้างพนักงานไร้ทักษะ AI

19 มิ.ย. 2567 | 09:03 น.

Work Trend Index 2024 สรุปข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ AI ที่น่าสนใจคือ พบ 74% ของผู้บริหารในประเทศไทยไม่ต้องการจ้างพนักงานที่ไม่มีทักษะทางด้าน AI

ทักษะการใช้งาน AI กลายเป็นปัจจัยสำคัญในตลาดแรงงาน ผลสำรวจล่าสุดจาก Work Trend Index 2024 พบว่า 74% ของผู้บริหารในประเทศไทยไม่ต้องการจ้างพนักงานที่ไม่มีทักษะทางด้าน AI ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 66% 

ไม่เพียงเท่านั้น หากต้องเลือกระหว่างทักษะ AI กับประสบการณ์การทำงาน ผู้บริหารไทยกว่า 90% ก็เลือกที่จะจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์น้อย แต่มีทักษะด้านการใช้ AI แทนที่จะเลือกพนักงานที่มีประสบการณ์สูงกว่า แต่ขาดทักษะในด้านนี้ ตัวเลขนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 71%

ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของทักษะ AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในการคัดเลือกบุคลากรขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตำแหน่งงานที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา

 

ในการสำรวจยังเผยให้เห็นถึงแนวโน้มการนำนวัตกรรม AI มาใช้ในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทย โดยพบว่าพนักงานกว่า 92% ได้นำ AI มาช่วยในการทำงานแล้ว ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 75% 

แนวโน้มนี้สะท้อนถึงความต้องการลดภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น โดย 68% ของพนักงานทั่วโลกระบุว่าต้องเจอกับปัญหาในการทำงานหลายอย่างให้เสร็จทันเวลา ดังนั้น AI จึงถูกนำมาใช้เป็นผู้ช่วยในการประหยัดเวลา เสริมความคิดสร้างสรรค์ และทำให้มีเวลาจดจ่อกับงานสำคัญมากขึ้น

ที่น่าสนใจคือ ปรากฏการณ์ "Bring Your Own AI (BYOAI)" ที่พนักงานกว่า 81% เลือกนำเครื่องมือ AI ของตนเองมาใช้งาน ซึ่งอาจทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการใช้งาน AI อย่างไม่เต็มที่ เนื่องจากยังขาดทิศทางและกลยุทธ์ในระดับองค์กร รวมถึงความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล

ในมุมมองของผู้บริหาร 91% ในประเทศไทยเชื่อว่าบริษัทต้องนำ AI มาใช้เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน แต่ 64% กังวลว่ายังขาดแผนงานและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนด้าน AI นอกจากนี้ ผู้บริหารจำนวนไม่น้อยยังพบปัญหาในการประเมินผลลัพธ์ทางการเงินจากการใช้ AI

ผลสำรวจชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของพนักงานกลุ่ม AI Power Users ที่นำ AI มาปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงาน และลดเวลาทำงานได้วันละ 30 นาที แต่ใน ประเทสดไทย AI Power Users มีแนวโน้มทดลองใช้ AI ในรูปแบบใหม่ๆ เพียง 45% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

นอกจากนี้ โครงสร้างสนับสนุนการใช้ AI ในองค์กรไทยยังมีข้อจำกัด เช่น มีเพียง 28% ของ AI Power Users ที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท AI จากแผนกที่ทำงาน และเพียง 22% ได้รับการฝึกทักษะด้าน AI เพิ่มเติม

ข้อมูลจาก LinkedIn ยังชี้ว่ามีจำนวนผู้ใช้งานที่ใส่ทักษะ AI ในโปรไฟล์เพิ่มขึ้น 142 เท่า และตำแหน่งงานที่ระบุทักษะ AI จะมีผู้สมัครเพิ่มขึ้น 17% โดยเป็นตำแหน่งงานด้านเนื้อหาและการตลาดมากกว่าด้านเทคโนโลยี