ARV เผยความต้องการแรงงาน“AI– โรโบติกส์”สูง เงินเดือนเริ่มต้น 3-4 หมื่นบาท

17 มิ.ย. 2567 | 08:12 น.

เออาร์วี เผยดีมานด์ตลาดแรงงานด้านเอไอ - โรโบติกส์ ที่ยังคงมีความต้องการสูง และพร้อมเปิดเส้นทางดึงคนรุ่นใหม่ก้าวสู่ตลาดเทคฯ หนุนแรงแข่งขันในภาคธุรกิจและเศรษฐกิจยุคเทคฯ ขับเคลื่อน

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ ARV ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ของไทย ชี้โอกาสทองสำหรับเด็กรุ่นใหม่ สำหรับการทำงานในสายเทคฯ โดยเฉพาะสายปัญญาประดิษฐ์ (AI) – หุ่นยนต์ ที่เป็นที่ต้องการสูงในตลาดแรงงานปัจจุบัน

ARV เผยความต้องการแรงงาน“AI– โรโบติกส์”สูง เงินเดือนเริ่มต้น 3-4 หมื่นบาท

โดยผลการศึกษาระบุว่า ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้าน AI พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราความต้องการจ้างงานมากกว่า 37% ในปี 2567 และส่งผลให้ค่าตอบแทนเพิ่มสูงขึ้น เริ่มต้นราว 30,000 - 40,000 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ ARV ยังเร่งเพิ่มกำลังพลด้าน AI และหุ่นยนต์ในประเทศไทยได้แก่ การให้ความสำคัญกับจำนวนเงินลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์ การผนึกความร่วมมือกับภาคการศึกษา การพัฒนา AI และหุ่นยนต์ ให้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายธุรกิจ เพื่อชี้ช่องในการเติมเต็มเทคโนโลยี รวมถึงการดึงโอกาสลงทุน และการทำงานด้าน AI ในไทย ผ่านการนำเสนอนวัตกรรมในต่างประเทศ และจัดกิจกรรมเพื่อเฟ้นหากลุ่ม Talent ให้มีโอกาสทำงานกับ ARV

ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทที่ทำรายได้ได้สูงและเติบโตได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว คือกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งเทคคอมปะนี โดยเฉพาะด้าน AI ซอฟต์แวร์ นวัตกรรมหุ่นยนต์ โดยมีดีมานด์จากทั้งภาคการผลิต อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ งานบริการ ค้าปลีก ฯลฯ ที่หันมาใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงขีดความสามารถในการแข่งขัน ความยั่งยืน รวมถึงการปรับภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในทางธุรกิจ

ARV เผยความต้องการแรงงาน“AI– โรโบติกส์”สูง เงินเดือนเริ่มต้น 3-4 หมื่นบาท

นอกจากนี้ ยังส่งผลให้เกิดความต้องการบุคลากรสายงานด้านไอที และ AI ที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังส่งผลต่อการจ้างงาน ที่เป็นโอกาสของค่าตอบแทนแรงงานและผู้ที่มีทักษะขั้นสูง ต่อเนื่องถึงการนำไปสู่อาชีพใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องในอนาคต

“เทคโนโลยี AI หุ่นยนต์ ดาต้า ระบบอัตโนมัติ เป็นทักษะที่มีค่าตอบแทนสูง และมีความต้องการตัวสูงในหลากหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง และเป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่นับว่ายังมีความใหม่สำหรับประเทศไทยที่มีกลุ่มคนที่เชี่ยวชาญไม่มากนัก นอกจากนี้ เมื่ออ้างอิงจากผลสำรวจของ JobsDB และ Global Talent Survey ปี 2567 ยังพบว่างานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล AI ปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ขึ้นแท่นเป็นกลุ่มงานที่มาแรง รวมถึงภาคการศึกษาก็ได้หันมาให้ความสำคัญกับการยกระดับหลักสูตรให้ตอบโจทย์กับภาคธุรกิจมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน”

ดร.ธนา กล่าวต่อไปว่า ARV เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มุ่งพัฒนาการเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ให้กับประเทศไทย ผ่านการเพิ่มจำนวนเทคโนโลยี รวมถึงเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญและมีทักษะขั้นสูงเพื่อเติมเต็มทุกภาคส่วน ตลอดจนเพิ่มโอกาสที่สำคัญต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผ่านกลยุทธ์ดังนี้

•            การให้ความสำคัญกับจำนวนเงินลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์ ซึ่งในปัจจุบันได้กำหนดวงเงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงเพื่อสร้างแรงจูงใจการพัฒนาโมเดลเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากผู้ที่มีความสามารถ และมุ่งเน้นเทคโนโลยีที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งบนบก ในทะเล และทางอากาศ ซึ่งยังมีความต้องการโซลูชันต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก

•            การผนึกความร่วมมือกับภาคการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมนำประสบการณ์ทางธุรกิจเสริมสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ และเทคนิคที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลขั้นสูงไปใช้กับการทำงานได้มากขึ้น โดยปัจจุบันมีความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ร่วมกันยกระดับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ ARV ได้นำผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสายเทคฯ เข้าไปให้คำแนะนำแก่นิสิต เพื่อให้มีทักษะขั้นสูงตั้งแต่ระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ และเกิดจำนวนแรงงานที่มีทักษะ AI ที่เพียงพอต่อภาคธุรกิจในอนาคต

•            การพัฒนา AI และหุ่นยนต์ ให้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายธุรกิจ ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีความอัจฉริยะ และแตกต่างจากในตลาด เพื่อมุ่งเน้นการเสริมประสิทธิภาพของแต่ละธุรกิจให้ดียิ่งกว่าเดิม เช่น การพัฒนา AI เพื่อใช้ในกลุ่มบริการทางการแพทย์ การประสานการทำงานของหุ่นยนต์ AI และระบบอัตโนมัติเพื่อทำงานกับธุรกิจพลังงาน บริการด้านการสำรวจ วิเคราะห์ และเก็บข้อมูลคาร์บอนเครดิต ฯลฯ โดยโซลูชันเหล่านี้เป็นหนึ่งในการปูทางให้ผู้ที่มีความสนใจ ได้มีโอกาสคิดค้นและนำเสนอ เพื่อเข้ามาเติมเต็มช่องว่างทางเทคโนโลยี พร้อมทั้งขยายให้เกิดการใช้งานในวงกว้างมากขึ้น

•            การดึงโอกาสการลงทุน และการทำงานด้าน AI ในไทย โดยเฉพาะการนำเสนอนวัตกรรมในตลาดต่างประเทศ เพื่อสะท้อนความสามารถการพัฒนาเทคโนโลยีของกลุ่มธุรกิจ และฝีมือคนไทย ซึ่งจะนำมาสู่การซื้อขาย การร่วมลงทุน รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อแบรนด์เทคโนโลยีไทย พร้อมทั้งการจัดกิจกรรม เช่น Hackathon     ทั้งในไทยและในต่างประเทศ เพื่อเฟ้นหากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในด้านหุ่นยนต์ หรือ AI โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา และกลุ่ม Talent ที่เป็นคนไทย เพื่อชี้ช่องให้เห็นโอกาสการทำงานกับธุรกิจในกลุ่ม ARV และโอกาสอื่น ๆ ในไทยที่ปัจจุบันเริ่มมีเทียบเท่ากับต่างประเทศ

“การทำงานด้านเทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์ นั้น ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากในยุคปัจจุบัน เพราะเป็นกลุ่มที่ยังแข่งขันไม่สูงมากในเชิงอัตราจำนวนคน ค่าตอบแทน โอกาสก้าวหน้าในสายงานได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีความเสี่ยงน้อยเมื่อเทียบกับสายงานอื่น ๆ ที่กำลังถูกเทคโนโลยีเข้ามาทำงานทดแทน"

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต ARV จะเร่งพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้อต่อการพัฒนากำลังคนในด้านดังกล่าวให้มากขึ้น พร้อมทั้งเชื่อมต่อความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นช่องทางในการเสริมโอกาสการเติบโตของเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น