ทำความรู้จัก ดาวเทียม oneweb ที่ได้ใบอนุญาตบรอดแบนด์รายแรกในไทย

29 พ.ค. 2567 | 05:08 น.

ทำความรู้จัก "ดาวเทียม oneweb" ว่าคืออะไร หลังบอร์ด กสทช.อนุมัติให้ใบอนุญาต บรอดแบนด์ดาวเทียมรายแรกในไทย อนุญาตให้ดำเนินการระยะเวลา 5 ปี

ดาวเทียม oneweb คือ หลังบอร์ด กสทช.อนุมัติให้ใบอนุญาต บรอดแบนด์ดาวเทียมรายแรกในไทย จากกรณีเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ที่ประชุม บอร์ดกสทช.  มีมติเป็นเอกฉันท์เพื่อพิจารณาการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ 

สำหรับโครงข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำ Low Earth Orbit (LEO) ของบริษัท OneWeb เครือข่ายดาวเทียมบรอดแบนด์ระดับโลกจากประเทศอังกฤษ ที่ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที เพื่อให้บริการโทรคมนาคม และการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 

เงื่อนไข OneWeb ที่บอร์ด กสทช.อนุมัติ

1.อนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ (Landing Right) สำหรับโครงข่ายดาวเทียม OneWeb โดยมีระยะเวลา 5 ปี

2.อนุญาตการเพิ่มบริการขายความจุดาวเทียม (satellite network capacity) ตามระยะเวลาใบอนุญาตของเอ็นที ที่จะสิ้นสุด 3 ส.ค. 2568 นี้

3.อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ ให้ไปหารือ กรรมการกสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ในประเด็นการปรับเงื่อนไขใบอนุญาตให้สอดคล้องกัน

ดาวเทียม oneweb คือ

ดาวเทียม oneweb คือ

ดาวเทียม oneweb  ปัจจุบันได้ส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรแล้ว 428 ดวง หรือ 66% ของกลุ่มดาวทั้งหมด 648 ดวง ซึ่งจะครอบคลุมการให้บริการทั่วโลก คาดว่าการปล่อยดาวเทียมที่เหลือจะเสร็จสิ้นในปีนี้

ทั้งนี้ สถานีเกตเวย์ดังกล่าวของ OneWeb ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศไทย ณ สถานีดาวเทียมสิรินธร เป็นหนึ่งในจำนวนกว่า 40 เกตเวย์ที่เชื่อมต่อกับสถานีเกตเวย์ของ OneWeb ในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก โดยร่วมกันเชื่อมโยงสัญญาณผ่านระบบดาวเทียมหลายดวงในเครือข่าย รองรับภารกิจสำคัญในการสร้างระบบการติดต่อสื่อสารไร้ขีดจำกัด.