UIH จับมือ Telcotech เสริมแกร่งโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

28 พ.ค. 2567 | 06:10 น.

UIH เสริมศักยภาพโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (MSA – Master Service Agreement) กับ Telcotech Limited ประเทศกัมพูชา รองรับการบริการของภาคธุรกิจระหว่างสองประเทศที่เติบโตมากยิ่งขึ้น

นายสันติ เมธาวิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) กล่าวว่า UIH เล็งเห็นโอกาสการเติบโตจากการลงทุนของนักธุรกิจ ที่มีการขยายตัวการลงทุนเพิ่มขึ้นในภูมิภาคอาเซียน โดยการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัลนั้น จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและความร่วมมือกับพันธมิตรที่ดี จึงเกิดการร่วมมือระหว่าง UIH และ Telcotech

UIH จับมือ Telcotech เสริมแกร่งโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

โดยมีเป้าหมายในการเสริมศักยภาพการใช้งานโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศให้ดีขึ้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการในภาคธุรกิจของไทยและกัมพูชา โดยให้มีการขยายขอบเขตการเชื่อมต่อระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามความต้องการของตลาด

 

ด้วยศักยภาพความพร้อมของทั้ง 2 องค์กร UIH พร้อมมอบบริการที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างของผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย และกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน

 “การร่วมมือระหว่าง UIH กับ Telcotech ในครั้งนี้ ทั้ง 2 องค์กร มีเป้าหมายคือการเป็นผู้นำตลาดในการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ด้วยการนำเสนอบริการ และ โซลูชัน ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมทั้งขยายโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศเพื่อรองรับความต้องการในตลาดที่เพิ่มขึ้น โดยเน้นการสร้างความแข็งแกร่งในเชิงธุรกิจทางด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และขยายผลไปถึงอาเซียนได้” 

 

ทั้งนี้ UIH มีความเชื่อมั่นในการขยายโครงข่ายการเชื่อมต่อระหว่างประเทศในรูปแบบที่มีความเสถียร มั่นคงสูง รวมถึงพัฒนาโครงข่ายให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบสำหรับผู้ใช้บริการ