รัฐบาลประกาศ เป็น "ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล" ดึงอุตฯไฮเทคลงทุน

22 ก.พ. 2567 | 06:03 น.

เดินหน้าหนุนใช้ Big Data และ Al พัฒนากำลังคนด้านข้อมูล ตั้งเป้า 1 ปี เกิดการบูรณาการร่วมกัน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3,000 ล้านบาท และเพิ่มโอกาสการจ้างงานด้าน Big Data มากกว่า 200 ล้านบาท

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขึ้นเวทีประกาศวิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” ซึ่ง 1 ใน 8 วิสัยทัศน์ ใน วิสัยทัศน์ที่ 7 รัฐบาลประกาศเป้าหมายศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy Hub) โดยรัฐบาลตั้งเป้าดึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคต Digital for all Technology Innovation AI ให้มาขยายธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะเทคโนโลยี High Tech ต่าง ๆ ทั้งการลงทุนโรงงานผลิต Semiconductor, การตั้งศูนย์ Data Center รองรับ Cloud Computing, การวิจัยและนำ AI มาใช้งานในประเทศไทย รวมถึงดึงบริษัท Deep Tech ให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยด้วยเช่นกันผ่านโมเดล Sandbox  ซึ่งรัฐบาลจะมีเงินสนับสนุนบริษัทที่ต้องการผ่านกองทุน   เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และจะทำ Matching Fund เติมทุนให้กับบริษัทที่มีศักยภาพด้วย 

ในขณะเดียวก็เตรียมปรับกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการตั้งบริษัท การทำงาน การรับ - จ่ายเงินเดือน การถือครองทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อดึงคนที่มีความสามารถเข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทย  นอกจากนี้ รัฐบาลจะสนับสนุนให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้จุดแข็งทางด้านการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค  ซึ่งจะทำให้คนรุ่นใหม่ที่อยากจะร่วมงานกับบริษัทชั้นนำในระดับโลก ไม่ต้องย้ายไปอยู่ในต่างประเทศ  และจะเป็นโอกาสให้คนไทยที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ Start Up สามารถสร้าง Unicorn ของตนเองต่อไป

 

 รัฐบาลประกาศวิสัยทัศน์ ไทย เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล

ก่อนหน้านี้ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  หรือ ดีอี  เป็นประธานเปิดงานแถลงบทบาทใหม่ของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ในการสร้างพลังแห่งอนาคตด้วยข้อมูล “Power the Future with Data - The Next Chapter of BDI” เดินหน้าหนุนใช้ Big Data และ Al ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล พร้อมเร่งพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูล เทคโนโลยีข้อมูลนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการพัฒนากำลังคนด้านข้อมูล ตั้งเป้า 1 ปี เกิดการบูรณาการร่วมกันผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3,000 ล้านบาท และเพิ่มโอกาสการจ้างงานด้าน Big Data มากกว่า 200 ล้านบาท

 

นายประเสริฐ หรือ รมว.ดีอี กล่าวว่า สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรหลักที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ ลดปัญหาการทำงานแบบแยกส่วนกันของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนำเอาข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ร่วมกันจนเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัลและนวัตกรรมของไทย ในเวทีโลกให้ดียิ่งขึ้นได้นอกจากนี้ หนึ่งในนโยบายหลักของกระทรวงดีอี คือ โครงการพัฒนา Thai Large Language Model (ThaiLLM/) ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาษาไทย โดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ BDI เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว.