ซัมซุง เดินหน้ากลยุทธ์ ONE SAMSUNG ผนวกโซลูชันรุกธุรกิจองค์กร

06 ธันวาคม 2566

ซัมซุงพร้อมแล้ว ชูกลยุทธ์ ONE SAMSUNG ประกาศก้าวสำคัญสู่การเป็น Business Solution Enabler ให้กับองค์กรทุกสเกล ปลดล็อคศักยภาพสู่อีกขั้นของความสำเร็จแห่งอนาคต

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทสำคัญและเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ไปอย่างชัดเจนในทุกมิติ ทั้งยังถูกนำมาใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งในชีวิตประจำวันและในภาคธุรกิจ หลังจากสถานการณ์การฟื้นตัวของการระบาดของโควิด-19 

ซัมซุง เดินหน้ากลยุทธ์ ONE SAMSUNG ผนวกโซลูชันรุกธุรกิจองค์กร          

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบให้ธุรกิจหลายๆ แห่ง ต้องพบกับความยากลำบากในการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น องค์กรต่างๆ ทั่วโลกต่างเร่งสร้าง Digital Transformation ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น 5G, AI, IoT, Cloud ให้องค์กรมีความสมาร์ทมากขึ้น หรือแม้กระทั่งใช้เทคโนโลยีเพื่อลดรายจ่ายขององค์กร การก้าวขึ้นมาให้มีความโดดเด่นท่ามกลางการแข่งขันที่สูงในตลาดแต่ละอุตสาหกรรมต่างๆ องค์กรจำเป็นต้องทำธุรกิจแบบยืดหยุ่น ปรับโมเดลธุรกิจให้เร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่เสมอ ด้วยการค้นหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยบริหารจัดการทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านเพื่อขยายขีดความสามารถทุก Touchpoint ของลูกค้า พร้อมกับรักษาอัตลักษณ์ (Core value) ของธุรกิจไว้ 

โดยในปัจจุบันลูกค้าให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการที่มีความเฉพาะตัวมากขึ้น (Personalization & Customization) แทนที่จะคำนึงถึงเรื่องราคาและคุณสมบัติของสินค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือเป็นในหนึ่งหัวใจที่สำคัญในการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ ในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กรอย่างรอบด้านและครอบคลุมในทุกโครงสร้างขององค์กร ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพของงานในทุกๆ ฝ่าย ซึ่งจะทำให้ธุรกิจสามารถที่จะผลิตสินค้าและบริการตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภคได้อย่างรวมเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน

ต่อไปอาจกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีได้เข้ามาฝังลึกจนกลายเป็นหนึ่งในโครงสร้างหลักของธุรกิจไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือความเสี่ยง ความปลอดภัยและความยุ่งยากในการจัดการและประยุกต์เทคโนโลยีที่มีอยู่มากมายและหลากหลายที่มา

นางสาวเจนนิเฟอร์ ซอง ประธาน บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า ซัมซุงยกระดับการให้บริหารลูกค้าองค์กรด้วยการเปิดตัว ONE SAMSUNG หรือการรวมหน่วยงานที่ให้บริการลูกค้าองค์กรของซัมซุงทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียว ทั้งธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า ธุรกิจจอภาพ ธุรกิจเครื่องปรับอากาศ และธุรกิจสมาร์ทโฟน เพื่อให้การบริหารจัดการทั้งด้านการดูแลโปรเจคและการดูแลลูกค้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รวมทั้งจับมือเครือข่ายธุรกิจซัมซุงทั่วโลก เสริมแกร่งการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบแบบ End-to-End ไม่ว่าจะเป็นด้าน Electronics, IT, Security จากซัมซุงและบริษัทพาร์ทเนอรระดับโลก ได้แก่ Samsung Electronics และ Samsung SDS หน่วยงานด้าน Digital Transformation ระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอทีโซลูชัน รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย Samsung Engineering ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมและและการก่อสร้าง และด้านการเงินจาก Samsung Life Insurance

พร้อมมอบคำปรึกษาให้กับธุรกิจหลากหลายรูปแบบเพื่อให้องค์กรก้าวต่อไปอย่างมั่นใจ ONE SAMSUNG มอบความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันชั้นนำระดับโลก ครอบคลุม Business Ecosystem รอบด้าน เชื่อมการใช้งาน   เข้าด้วยกันครบวงจร และใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม ด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการและมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก ซัมซุงจะช่วยยกระดับ Customer Journey แบบ Personalized ด้วยประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร ให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง และเพิ่ม    ขีดความสามารถในการแข่งขันได้

ซัมซุงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจแบบองค์รวมให้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันทุกภาคส่วน ในยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงและมีความหลากหลาย ภายใต้กลยุทธ์ ONE SAMSUNG เครือข่ายซัมซุงทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น Samsung SDS และ Samsung Service วันนี้ซัมซุงพร้อมแล้วที่จะช่วยผลักดันและยกระดับธุรกิจที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการที่ดีที่สุด รวมถึงค้นหาและบุกเบิกเทคโนโลยีที่ดีที่สุดให้กับทุกธุรกิจให้มีความได้เปรียบล้ำหน้าผู้เล่นอื่นเสมอ”

พร้อมขับเคลื่อนทุกธุรกิจ เสริมทัพ Customer Service ช่องทางพิเศษ B2B ให้บริการลูกค้าองค์กรเต็มกำลัง  ONE SAMSUNG พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าธุรกิจจากทุกภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ภาคงานบริการ ภาคการศึกษา หน่วยงานสาธารณสุข ธุรกิจการเดินทางและโลจิสติกส์ รีเทล ภาครัฐ และช่วยดูแลการบริหารจัดการอาคารให้เป็น Smart Building ทั้งซัมซุงยังเสริมทัพแผนก Customer Service เตรียมพร้อมให้บริการลูกค้าองค์กรด้วยทีมงานเฉพาะ ทั้งการให้ความรู้และคำปรึกษาด้านเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญ ดูแลด้านการติดตั้ง การใช้งานผลิตภัณฑ์และการรับประกัน มีศูนย์และทีมดูแลลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ โดยแบ่งเป็นศูนย์บริการ authorized service 114 แห่ง Exclusive Service Center 47 แห่งทั่วประเทศ พร้อมคอลเซ็นเตอร์ 24 ชั่วโมงผ่านเบอร์โทร 1282 Live Chat และ LINE OA ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ONE SAMSUNG เพื่อมอบประสบการณ์การบริการอย่างไร้รอบต่อให้กับลูกค้าองค์กร