"พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข" ไขปม “ประธาน กสทช.” ตั้งโฆษกรวดเดียว 3 คน

01 ตุลาคม 2566

“พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข” เลขานุการฯ ไขข้อกังขา ภายหลัง “ประธาน กสทช.” ออกคำสั่งแต่งตั้งโฆษกประจำตัวรวดเดียวพร้อมกัน 3 คน ทั้งด้านกฏหมาย , เทคโนโลยี และ วาระการประชุมบอร์ด กสทช.

เป็นครั้งแรกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.  เมื่อ ศาสตราจารย์คลินิกสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ประกาศแต่งตั้งโฆษกประจำตัว ประธาน กสทช. พร้อมกันทีเดียว 3 คน ประกอบด้วย

1.พันตำรวจเอก ประเวศน์ มูลประมุข เลขานุการประจำประธาน กสทช. ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำประธาน กสทช. ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และบริหารงานสำนักงาน กสทช. รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.นายพชร นริพทะพันธุ์ ที่ปรึกษาประจำประธาน กสทช. ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำประธาน กสทช. ด้านเทคโนโลยี ต่างประเทศ พัฒนาธุรกิจ และนโยบายภาครัฐ รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.พลเอก สิทธิชัย มากกุญชร ผู้ปฏิบัติงานประจำประธาน กสทช. ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำประธาน กสทช. ด้านวาระการประชุมและการประชุม กสทช. รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แม้ในประกาศของ ประธาน กสทช.ระบุว่า การแต่งตั้งโฆษกเพื่อให้งานด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารของประธาน กสทช.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม “ฐานเศรษฐกิจ” ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ พ.ต.อ. ประเวศน์ มูลประมุข เลขานุการประจำประธาน กสทช. และ 1 ในดรีมทีมโฆษกประจำตัวประธาน กสทช. ด้านกฎหมาย  เพื่อคลายข้อสงสัยกับคำสั่งของ ประธาน กสทช. ติดตามอ่านจากบรรทัดถัดจากนี้

อยากทราบเหตุผลทำไม ประธาน กสทช.จึงแต่งตั้งโฆษกประจำตัวถึง 3 คน เพราะในอดีตไม่เคยมีแบบนี้มาก่อน

  • เกิดสงครามสื่อ เพราะ ประธาน กสทช. ไม่เคยตอบโต้โดนถูกกล่าวหาแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่หลังจากนี้ต้องชี้แจงกันบ้าง เพราะหลายครั้งที่มีข่าวเผยแพร่ออกไปเริ่มเป็นข่าวที่ไม่เป็นความจริง เช่น การเดินทางไปต่างประเทศของ ประธาน กสทช. แถมถูกล่าวหาว่าไปเพื่อไปดูคลินิคที่เปิดในต่างประเทศซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง

ทำไมถึงต้องแต่งตั้งโฆษกถึง 3 คน

  • ที่ประธาน กสทช.แต่งตั้งโฆษกประจำตัวถึง 3 คน หากโฆษกใครคนใดคนหนึ่งติดภารกิจก็สามารถติดต่อสื่อสารหรือสื่อสารข้อมูลที่เป็นความจริงเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ

1 ปีกว่า บอร์ด กสทช. ยังไม่สมานฉันท์จะแก้ไขอย่างไร

  • อยากให้ทบทวนจุดเริ่มต้น ประธาน กสทช. เคยเริ่มก่อนไหม ประธาน กสทช.ถูกกระทำ มาถามคนถูกกระทำ ต้องถามคนที่กระทำกับ ประธาน กสทช.เมื่อไหร่จะหยุดเพื่อขับเคลื่อนสำนักงาน กสทช.ไปข้างหน้า

คำสั่ง ประธาน กสทช. แต่งตั้ง 3 โฆษก ประจำตัว

 

เลขาธิการ กสทช.เลือกได้เมื่อไหร่

  • เท่าที่ทราบยังไม่ได้ประชุมเพื่อเลือก เลขาธิการ กสทช.สักทีเพราะจะบรรจุวาระคราวที่แล้วแต่ก็ต้องเลื่อนออกไปเพราะ บอร์ด กสทช. บางคนมองว่ามีส่วนได้ส่วนเสีย ถ้าเปรียบเทียบการเลือกเลขาธิการ กสทช. เหมือนกับ พรรคประชาธิปัตย์ ที่เลือกหัวหน้าพรรค อีกฝ่ายหนึ่งเสนอให้เลือกแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เสนอและก็ไม่เข้าประชุม

คิดอย่างไรถูกมองว่าเป็น “ประธาน เงา”

  • ผมจะไปทำอะไรได้ไม่เคยเข้าประชุม จะไปเป็น ประธาน เงา ได้อย่างไร ผมไม่รู้ว่า ประธาน กสทช.จะไล่ผมออกจากตำแหน่งเมื่อไหร่ สิ่งที่ผมทำคือทำตามหน้าที่และข้อบังคับตามกฏหมายกำหนดไว้อย่างไรทำให้ถูกต้องและโปร่งใส กลับกลายเป็นว่าผมไป ยุ ประธาน กสทช.