เตือนภัยไซเบอร์ ห้ามคลิกลิงก์-แนบไฟล์ที่มาจากเว็บปลอม Google Bard AI

19 มิ.ย. 2566 | 14:50 น.

สกมช. เตือนอย่าคลิกลิงก์หรือแนบไฟล์ที่มาจากเว็บไซต์ Google Bard AI ปลอม ระวังโดนล้วงข้อมูลส่วนตัว แนะขัอควรปฎิบัติ

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เตือนภัยไซเบอร์ อย่าคลิกลิงก์หรือแนบไฟล์ที่มาจากเว็บไซต์ปลอมที่ใช้ชื่อ Google Bard AI  ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรือทำให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจ 

เตือนภัยไซเบอร์ ห้ามคลิกลิงก์-แนบไฟล์ที่มาจากเว็บปลอม Google Bard AI

การเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ข้อมูลปลอดภัยโปรดระมัดระวังทุกครั้งเมื่อใช้งานเว็บไซต์ เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อภัยไซเบอร์

สกมช. ขอแนะนำข้อควรปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานเว็บไซต์ดังนี้

1) สังเกต URL หรือ ชื่อเว็บไซต์อย่างละเอียด

2) หากต้องการจะเข้าเว็บไซต์ใดให้พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ด้วยตนเอง

3) ตรวจสอบความถูกต้องก่อนคลิกลิงก์ต่างๆ

4) ไม่กรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางการเงินใดๆ ลงในลิงก์ โดยเด็ดขาด

5) หากพบหรือไม่แน่ใจว่าเป็นเว็บไซต์จริงหรือไม่ ให้ติดต่อไปยังหน่วยงานนั้นๆโดยตรง เพื่อแจ้งให้ทำการตรวจสอบ