svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เผยคนไทยเสี่ยงโลกไซเบอร์! พบใช้รหัสเดียวเข้าบริการแอพหลายธนาคาร

01 พฤศจิกายน 2561
"วีเอ็มแวร์ อิงค์" เผยพฤติกรรมความเสี่ยงผู้บริโภคในโลกไซเบอร์ พบลูกค้าธนาคารเป็นคนไทยมากกว่า 1 ใน 3 ไม่ได้มีมาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางการเงิน ตั้งรหัสผ่านเดียวกันสำหรับการเข้าใช้บริการแอพบางส่วน หรือ ทั้งหมด อุปสรรคขับเคลื่อนสังคมไร้เงินสด

นายเอกภาวิน สุขอนันต์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท วีเอ็มแวร์ อิงค์ เปิดเผยว่า "ขณะที่การตอบรับกระแสสังคมไร้เงินสดเพิ่มขึ้นนั้นเป็นสัญญาณด้านบวกให้เห็นถึงเป้าหมายที่ชัดเจนของประเทศไทยในเรื่องนี้ แต่พฤติกรรมการใช้งานในโลกไซเบอร์ที่ยํ่าแย่ อาจส่งผลทำให้ลูกค้าสถาบันการเงินและธนาคาร (FSI) มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาการฉ้อฉลและการสูญเสียทางการเงิน โดยข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมลูกค้าธนาคาร (VMware Banking Consumer 2020 Study) ฉบับใหม่ โดยพบว่า ผู้บริโภคคนไทยส่วนใหญ่ (86%) เก็บข้อมูลบัญชีธนาคารไว้ในแอพพลิเคชันอย่างน้อย 1-6 แอพพลิเคชัน มีเพียงส่วนน้อย (30%) ที่มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้งานทางไซเบอร์ โดยใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันสำหรับบัญชีธนาคารทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ไทยถูกจัดว่าดีที่สุดในภูมิภาค โดยมีสัดส่วนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาคนี้ซึ่งอยู่ที่ 24%

"การชำระเงินโดยไม่ใช้เงินสด หรือ เปลี่ยนเป็นสังคมไร้เงินสด กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น ปริมาณการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือในเดือน มิ.ย. 2017 มีมูลค่าถึง 22,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้น 57% จากปีที่แล้ว ตามข้อมูลที่ได้จากธนาคารแห่งประเทศไทย การเติบโตของการชำระเงินโดยไม่ใช้เงินสดถูกเร่งให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น หลังจากการกำหนดมาตรฐานของการชำระเงินผ่านระบบ QR Code และการเปิดตัวบริการการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ"


TP5-3414-1

โดยสถาปัตยกรรมระบบที่มีอยู่ขณะนี้ยังไม่เพียงพอที่จะปกป้องคุ้มกันสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการชำระเงินในรูปแบบนี้ ทางธนาคารและสถาบันการเงินจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบใหม่ที่ช่วยปกป้องแอพ ข้อมูล และผู้ใช้ ผ่านสภาพแวดล้อมการทำงานบนระบบคลาวด์ที่หลากหลาย"

การสำรวจครั้งนี้ยังพบว่า ผู้บริโภคในประเทศไทยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับระดับการรักษาความปลอดภัยที่มาพร้อมกับวิธีการชำระเงินแบบใหม่ เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งรวมถึงการใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อสรรพสิ่งที่เชื่อมต่อ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ และแอพต่าง ๆ ดังนั้น ธนาคารและสถาบันการเงินจำเป็นต้องรับภาระหนักขึ้น เพื่อให้วิธีการชำระเงินแบบใหม่เหล่านี้มีความปลอดภัย ผ่านการใช้นวัตกรรมและการจัดวางระบบโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ในทางกลับกัน ผู้บริโภคในสิงคโปร์และมาเลเซียไม่ค่อยเชื่อมั่นหรือไว้วางใจในวิธีการชำระเงินแบบใหม่นี้ และรู้สึกสบายใจกว่าที่จะใช้วิธีการทำธุรกรรมแบบเดิม เช่น การใช้เงินสดและบัตรเอทีเอ็ม

นายเอกภาวิน กล่าวต่อไปว่า วีเอ็มแวร์ได้เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่เพื่อช่วยให้ธนาคารสามารถประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมเครือข่ายที่ทำงานโดยอาศัยซอฟต์แวร์แบบ เอ็นด์-ทู-เอ็นด์ ที่มีความปลอดภัยสูงขึ้น ซึ่งก็คือ เครือข่ายระบบคลาวด์เสมือน (Virtual Cloud Network) ที่เชื่อมต่อได้ครอบคลุมขึ้นและมีระบบรักษาความปลอดภัยในตัว (Intrinsic Security) สำหรับแอพและข้อมูลที่มีการกระจายข้อมูลปริมาณมาก ภายใต้สภาพแวดล้อมคลาวด์ทุกรูปแบบ ธนาคาร สถาบันการเงิน และธุรกิจต่าง ๆ ที่กำหนดให้ความคล่องตัว นวัตกรรม และความมั่น คงปลอดภัยเป็นแกนหลักสำหรับการดำเนินธุรกิจ จะได้รับประโยชน์จากเครือข่ายระบบคลาวด์เสมือนดังกล่าว โดยช่วยปลดล็อกข้อจำกัดที่มีอยู่จากเทคโนโลยีระบบเครือข่ายปัจจุบัน การลดความซับซ้อนของระบบเครือข่ายลงและช่วยกำหนดบทบัญญัติการรักษาความปลอดภัย


หน้า 5 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ | ฉบับ 3,414 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561

e-book-1-503x62-7