svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

TPBI ต่อยอดสินค้ารักษ์โลก ลดต้นทุนดันมาร์จินเพิ่ม

05 สิงหาคม 2559
หลังจากที่ลงทุนเครื่องจักรผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล post-consumer มาตั้งแต่เดือนเมษายน2559 นั้น “สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือTPBI ก็เริ่มมองเห็นศักยภาพตลาดสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงมีความคิดที่จะนำมาต่อยอดด้วยการวางแผนนำ “เม็ดพลาสติกรีไซเคิล” มาใช้ในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยดำเนินการผ่าน บริษัท ไทยเยอรมัน รีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด หรือ TGRT ซึ่ง TPBI ถือหุ้นในสัดส่วน 40%

[caption id="attachment_78780" align="aligncenter" width="500"] สินค้ารีไซเคิล สินค้ารีไซเคิล[/caption]

สินค้าที่ TPBI ตั้งเป้าบุกตลาดเลยก็คือบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทหูหิ้วและถุงขยะ ซึ่งลูกค้ามีความต้องการ และมีคำสั่งซื้ออยู่แล้ว ซึ่งฐานการผลิตของ TPBI คือโรงงานของ TGRT ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองใกล้กับโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทหูหิ้วและถุงขยะ กำลังการผลิตต่อเดือนอยู่ที่ 600 ตัน หรือคิดเป็น 7,200ตันต่อปี โดยใช้เศษพลาสติกที่ผ่านการใช้งานจากผู้บริโภค (Post-Consumer Plastic Scrap) มาผ่านกระบวนการทำความสะอาดและรีไซเคิล เพื่อผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และนำไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงหูหิ้วและถุงขยะต่อไป

ซีอีโอ TPBI เล่าว่า ภายหลังจากที่เริ่มต้นเดินเครื่องจักรผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลpost-consumer ตั้งแต่เดือนเมษายน สามารถลดต้นทุนในกระบวนการผลิตสินค้าประเภทถุงหูหิ้วและถุงขยะได้เพิ่มขึ้น และยังรักษาสิ่งแวดล้อมที่สอดรับกับเทรนด์ของโลกด้วย

[caption id="attachment_78779" align="aligncenter" width="335"] สินค้ารีไซเคิล สินค้ารีไซเคิล[/caption]

ส่วนแผนงานอนาคต บริษัทคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะใช้กำลังการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเต็มกำลังผลิต 100% จึงต้องวางแผนขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมในอนาคต โดยเตรียมแผนจัดหาวัตถุดิบเศษพลาสติกที่ผ่านการใช้งานจากผู้บริโภค ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อรองรับเป้าหมายภายใน 2 ปีข้างหน้า ที่มีเป้าหมายขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล post-consumer เพิ่มขึ้นอีก 2 เท่าตัว เพื่อรองรับความต้องการด้านวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของโรงงานเอง รวมถึงมีแผนจำหน่ายเม็ดพลาสติกรีไซเคิลไปยังกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความต้องการสูงอีกด้วย

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,180 วันที่ 4 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559