svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

รู้จัก “สรณ บุญใบชัยพฤกษ์” มือชี้ขาด Double Vote ดีล TRUE-DTAC

22 ตุลาคม 2565

เปิดประวัติ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. คนแรกที่มาจากวงการแพทย์-สาธารณสุข ผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด (Double Vote) 3:2 ปิดดีล TRUE-DTAC

มาทำความรู้จัก  นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. คนแรกที่มาจากวงการแพทย์-สาธารณสุข ผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด(Double Vote) 3:2 ปิดดีล TRUE-DTAC

 

การพิจารณาควบรวมกิจการ TRUE-DTAC ครั้งนี้ คงจบลงไม่ได้ หากไม่มีเสียงชี้ขาด เนื่องจากผลโหวตครั้งแรก การโหวตเป็น 2 : 2 : 1 โดยฝ่ายลงมติว่าควบรวมได้ 2 เสียง คือ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช.(ด้านคุ้มครองผู้บริโภค) และ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการ (ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน)

 

อีก 2 เสียงที่เห็นว่า ควบรวมไม่ได้ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภัชลาศัย และศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต ส่วนอีก 1 ขอ "งดออกเสียง" คือ พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ เนื่องจากยังมีประเด็นปัญหาการตีความในแง่กฎหมายจึงยังไม่สามารถพิจารณาได้อย่างชัดเจน โดยจะขอทำบันทึกในภายหลัง

เมื่อมติที่ประชุมมีคะแนนเสียงเท่ากัน ดังนั้น "ประธานที่ประชุม" จึงได้ใช้อำนาจตามข้อ 41 ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม กสทช. พ.ศ. 2555 ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทำให้กลายเป็น 3:2 ส่งผลให้การควบรวมกิจการ TRUE-DTAC ได้ข้อยุติ

รู้จัก “สรณ บุญใบชัยพฤกษ์” มือชี้ขาด Double Vote ดีล TRUE-DTAC

 

มาทำความรู้จัก มือชี้ขาด ดีล TRUE-DTAC

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ชื่อเดิมชื่อ สมชาย เกิดวันที่ 6 มกราคม 2503 อายุ 61 ปี นับถือศาสนาพุทธ เป็นบุตรของนายขั้น (ถึงแก่กรรม) และนางฝั่ง (ถึงแก่กรรม)  โดยมีคู่สมรสคือ นางพิมพ์พร บุญใบชัยพฤกษ์ (แม่บ้าน) อายุ 57 ปี  มีบุตรด้วยกันสองคนคือ นางสาวป่านแก้ว บุญใบชัยพฤกษ์ อายุ 20 ปี และนางสาวแป้งร่ำ บุญใบชัยพฤกษ์ อายุ 20 

ประวัติการศึกษา นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

  •  แพทย์ศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์หัวใจ Kaiser Permanente Medical Center, Los Angeles, California ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  • แพทย์เฉพาะทาง การสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยและรักษา Hospital of the Good Samaritan, Los Angeles,California ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

  • อาจารย์ประจําสาขาวิชาโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ถึง ปัจจุบัน)
  • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2562)

 

นพ.สรณ เคยแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธาน กสทช. ไว้ก่อนหน้านี้ว่า “ในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจได้รับเลือกเป็นประธาน ทางคณะกรรมการเชื่อว่าจะพัฒนาศักยภาพโครงข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสาร และกิจการโทรทัศน์และกระจายเสียงของประเทศ ให้ไปสู่ยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อขยายขีดความสามารถของสังคมผ่านการพัฒนาไปควบคู่กับการแข่งขันที่เท่าเทียม”