เร่งจัดระเบียบแอปวิ่งรถรับจ้างผิดกฎหมาย

01 มิถุนายน 2565

ดีอีเอส หารือ กรมขนส่งทางบก จัดระเบียบแอปพลิเคชันวิ่งรถรับจ้าง ผิดกฎหมาย เร่งผู้ประกอบการ แพลตฟอร์มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบของกรมขนส่งทางบก เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้บริการ

วันนี้ (1 มิ.ย. 2565)  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยภายหลัง ให้การต้อนรับ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมคณะฯ ขอเข้าพบหารือแก้ปัญหาแอปพลิเคชันเรียกรถผิดกฎหมาย  ว่า  วันนี้ทางกระทรวงดิจิทัลฯ ได้มีโอกาสหารือ เรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชันวิ่งรถรับจ้าง พบว่าในปัจจุบันยังมีแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มดิจิทัลเกี่ยวกับบริการวิ่งรถรับจ้างยังไม่ได้ไปขออนุญาตให้ถูกต้อง 

เร่งจัดระเบียบแอปวิ่งรถรับจ้างผิดกฎหมาย

“ขอฝากถึงคนที่ดูเรื่องนี้ก็จะขอให้ทางแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือคนที่ทำธุรกิจรถรับจ้างให้ไปขอใบอนุญาตขึ้นทะเบียน และมีมาตรการกำกับดูแลทั้งผู้ขับทั้งรถ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและก็คุ้มครองผู้บริโภค คุ้มครองประชาชน เรื่องราคา การเดินทางให้ถูกทาง ไม่ให้ถูกทำร้ายเสื้อก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่รัฐบาลก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชน” รัฐมนตรีดีอีเอส กล่าว

เร่งจัดระเบียบแอปวิ่งรถรับจ้างผิดกฎหมาย

ปัจจุบัน มีกฎหมายรองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงอยากให้แอปพลิเคชันวิ่งรถรับจ้างที่เรารู้กันทั่วไป รวมถึงรายใหม่ที่ยังไม่ได้ขออนุญาต ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย เรื่องนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลส่งเสริมในการให้ใช้แอปพลิเคชัน เพื่ออำนวยความสะดวกของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในการเรียกรถรับจ้าง หรือว่าบริการส่งสินค้าต่างๆ อย่างไรก็ตาม หากแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มหรือรถรับจ้างเรียกแพลตฟอร์มต่างๆ ถ้ายังไม่มาขออนุญาต และทำตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายให้ถูกต้อง  ทางกรมขนส่งขอประสานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อส่งไปขออำนาจศาลในการปิดกั้นต่อไป

ด้านนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่า ถือเป็นการให้จัดระเบียบเรื่องของแอปพลิเคชันในการเรียกรถต่างๆเพื่อให้ทำให้ถูกต้อง ปลอดภัย และข้อสำคัญคือเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ออกกฎหมาย ออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว พร้อมเปิดให้ผู้ใช้แพลตฟอร์มมาลงเบียน และกฎกระทรวงดังกล่าว ก็มุ่งเน้นที่จะจัดระเบียบและให้แอปพลิเคชันที่ดำเนินการในเรื่องนี้มาขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะจัดระเบียบคุ้มครองประชาชนให้เกิดความถูกต้อง ปลอดภัย และหลักฐานที่เป็นธรรม

เร่งจัดระเบียบแอปวิ่งรถรับจ้างผิดกฎหมาย

“ปัจจุบันก็มีบางรายที่ไม่ยอมยื่นรับรอง และยังไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจของคนไทยและยังให้บริการอยู่ ซึ่งถือว่า อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วย วันนี้ก็เลยมานำเรียนท่านรัฐมนตรี ขอความอนุเคราะห์ให้รัฐมนตรีในการที่จะใช้กฎหมายของกระทรวงดิจิทัล ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไป ช่วยคุ้มครองประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและสามารถแจ้งทะเบียนรถเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนได้” อธิบดีกรมขนส่งทางบก กล่าว