svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ประกาศโรดแมป ปี 65 นำ Bitkub Chain สู่การใช้งานจริงระดับโลก

30 ธันวาคม 2564

Bitkub Blockchain Technology ประกาศแผน Roadmap ประจำปี 2565 เน้นเสริมความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้กับเครือข่าย Bitkub Chain พร้อมเร่งพัฒนาต่อยอดโปรเจกต์ทุกรูปแบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดรับผู้ใช้งานจากทั่วโลก

ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่เปิดใช้งาน Bitkub Chain เกิด block แรกขึ้นบนเครือข่ายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ปริมาณการใช้งานของเครือข่ายเติบโตขึ้นจากช่วงเดือนแรกถึงกว่า 5,000% โดยในปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานสูงกว่า 35 ล้านธุรกรรม (Transaction) ในมุมของการพัฒนาเชิงเทคนิคมีจำนวนการพัฒนาระบบสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) บนเครือข่ายแล้วกว่า 60,000 สัญญา  และมีจำนวนที่อยู่กระเป๋า (Wallet Address) ที่มีผู้ใช้งานเข้ามาเปิดใช้แล้วกว่า 1,900,000 บัญชี

ประกาศโรดแมป ปี 65 นำ Bitkub Chain สู่การใช้งานจริงระดับโลก

นายภาสกร ปานนอก, CEO Bitkub Blockchain Technology กล่าวว่า“ จากความสำเร็จในปีแรกที่เราเน้นการเติบโตอย่างมั่นคง ตลอดจนส่งเสริมให้คนไทยได้มีโอกาสใช้และทำความเข้าใจเทคโนโลยีบล็อกเชน ผ่านโปรเจกต์และกิจกรรมที่เข้าถึงได้ง่าย โดยในปี 2565 เราจึงตั้งเป้าหมายใหม่ในการนำบล็อกเชน ไปให้ทุกคนได้ใช้งานอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น ผ่านโปรเจกต์ ตลอดจนกิจกรรมใหม่ๆ ที่ใช้งานง่าย เชื่อมโยงถึงกัน ปลอดภัย รวดเร็ว และนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้จริง ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับทุกๆองค์ประกอบ สำหรับการก้าวสู่บล็อกเชนในระดับโลกต่อไป ”

ประกาศโรดแมป ปี 65 นำ Bitkub Chain สู่การใช้งานจริงระดับโลก

ในปี 2565 Bitkub Chain จะถูกพัฒนาให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับปริมาณ transaction ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในหลายส่วน เช่น

-              การเปลี่ยนระบบฉันทามติ (Consensus System) จาก Proof of Authority (POA) ไปเป็น Proof of Steak Authority (POSA) โดยได้เริ่มดำเนินการเตรียมความพร้อมไปส่วนหนึ่งแล้ว บน Bitkub Chain Testnet และจะมีการปรับบน Bitkub Chain Mainnet ภายในปี ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

-              การสร้าง Bitkub Chain Layer-2 เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นสูงได้อีกหลายเท่าตัว และย้ายเอาการใช้งานบางส่วนแยกไปอยู่บน layer-2 เพื่อที่จะเป็นการแบ่งเบาภาระการทำงานบนระบบบล็อกเชนหลัก

-              การเปิดตัว Bitkub Chain SDK และ APIs ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักพัฒนาในการสร้างโปรเจกต์บน Bitkub Chain ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดโปรเจกต์ใหม่เพิ่มขึ้นมาบนเครือข่ายได้อย่างก้าวกระโดด

-              การนำเหรียญ KUB ซึ่งเป็น Native Coin บนเครือข่าย เข้าสู่ตลาดโลก เพื่อขยาย ecosystem และเปิดรับผู้ใช้งานรวมถึงนักพัฒนาในระดับนานาชาติ

ประกาศโรดแมป ปี 65 นำ Bitkub Chain สู่การใช้งานจริงระดับโลก

ในส่วนของ Bitkub NEXT กระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตขึ้นพร้อมกับการพัฒนา Bitkub Chain ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้งานรวมทั้งสิ้นกว่า 500,000 ราย และมีมูลค่าสินทรัพย์ที่เก็บไว้บนเฉพาะในส่วนของกิจกรรม Lock KUB & Get Bonus สูงกว่า 9,500 ล้านบาท โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในปี 2565 ดังนี้

-              การเปิดตัว Bitkub NEXT รูปแบบ Mobile Application ที่มีฟังก์ชัน biomatric access ที่ช่วยให้การเข้าใช้งานกระเป๋ามีความปลอดภัยสูงขึ้นอีกขั้น

-              การเริ่มดำเนินการ Bitkub NEXT KYC ที่จะเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าใช้งาน Bitkub NEXT ได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังเพิ่มความปลอดภัย และขยายขอบเขตการใช้งานให้รองรับกับบริการใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

-              Bitkub NEXT Royalty Platform ก้าวแรกของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้ในการพัฒนาระบบการตลาดเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการสร้าง ecosystem ของ digital lifestyle ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ต่อไปในอนาคต

-              Lock KUB & Get BONUS ปีที่ 2 กับรายละเอียดของแพ็กเกจและกิจกรรมที่น่าสนใจมากยิ่งขี้น

ประกาศโรดแมป ปี 65 นำ Bitkub Chain สู่การใช้งานจริงระดับโลก

 และในส่วนของ Bitkub NFT แพลตฟอร์ม NFT Primary Market แห่งแรกของ Bitkub Chain ที่เปิดตัวและเริ่มใช้งานไปประมาณ 1 เดือน เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่ผู้ใช้งานให้ความสนใจสูงมาก โดยในปี 2565 จะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ใหญ่และมีฟังก์ชันที่เสริมประสบการณ์ผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

-              การเปิดฟังก์ชัน NFT Easy Pay ให้คนทั่วไปสามารถเข้ามาเป็นเจ้าของชิ้นงาน NFT ด้วยวิธีการต่างๆให้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น

-              การเปิดตัวระบบ NFT Power ที่จะทำให้ NFT ทุกชิ้นมีค่าพลัง สำหรับใช้ในการร่วมกิจกรรมผ่านฟังก์ชันต่างๆ เช่น การสะสมคะแนนเพื่อจัดอันดับบน Leaderboard เป็นต้น

-              การใช้ NFT เพื่อสิทธิ์ต่างๆ เช่น การถือครอง NFT ชิ้นที่กำหนดเพื่อสิทธิ์ในการร่วมโหวตออกเสียง

-              การพัฒนา NFT รูปแบบต่างๆที่ทำให้สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของทุกคน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อเข้าสู่โลก metaverse ในอนาคต

ประกาศโรดแมป ปี 65 นำ Bitkub Chain สู่การใช้งานจริงระดับโลก

ขณะที่โปรเจกต์อื่นๆ เรายังคงร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนาและผลักดันโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นบน Bitkub Chain อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของ GameFi และ DeFi โดยในปีหน้าจะมีโปรเจกต์ทยอยเปิดตัวตลอดทั้งปี

 

“ ปี 2565 จะเป็นปีที่น่าตื่นเต้นอีกครั้งสำหรับเรา กับการพัฒนาสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีบล็อคเชนที่เติบโตสู่ระดับโลก ด้วยโปรเจกต์ต่าง ๆ และ ecosystem ที่เราตั้งใจพัฒนาขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชนได้อย่างทั่วถึง

 

 

สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันพัฒนา และสร้างสรรค์ Bitkub Chain มาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในปีหน้าเราจะยังจับมือร่วมกันพัฒนา Bitkub Chain ให้เป็นเครือข่ายบล็อกเชน ที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และก้าวไปสู่ระดับโลกต่อไป ”