เตือนข่าวบิดเบือน โฆษกดีอีเอส ยันบริการขนส่งไม่ได้ปิดทุกพื้นที่

27 กรกฎาคม 2564

โฆษกดีอีเอส ย้ำบริการขนส่งไม่ได้ปิดทุกแห่งหรือทุกพื้นที่ เตือนข่าวบิดเบือน ธุรกิจขนส่งทุกแห่งไม่สามารถส่งของได้ทุกพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ยันการขายสินค้าออนไลน์และการส่งสินค้าทางบริการขนส่งยังคงดำเนินการได้ตามปกติ

นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมือง (ดีอีเอส)  กล่าวว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเรื่อง ธุรกิจขนส่งทุกแห่งไม่สามารถส่งของได้ทุกพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

เตือนข่าวบิดเบือน โฆษกดีอีเอส ยันบริการขนส่งไม่ได้ปิดทุกพื้นที่

จากกรณีการส่งต่อข้อมูลแจ้งข่าวว่าธุรกิจขนส่งทุกแห่งไม่สามารถส่งของได้ทุกพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า มีการบิดเบือนข้อมูลบางส่วน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่มีความรุนแรง ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ ไปรษณีย์ไทยติดเชื้อในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาด ไปรษณีย์ไทยจึงมีความจำเป็น ต้องปิดให้บริการรับฝากชั่วคราว หรืองดนำจ่ายชั่วคราว จึงทำให้การนำจ่ายล่าช้า รวมทั้งปิดทำการไปรษณีย์ที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าชั่วคราว งดรับฝากผลไม้ ต้นไม้และสิ่งของที่เน่าเสียง่าย ช่วงวันที่ 23 - 31 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาว

 

ดังนั้น ขอย้ำว่าไม่ได้ปิดบริการทุกแห่ง หรือทุกพื้นที่ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด การขายสินค้าออนไลน์และการส่งสินค้าทางบริการขนส่งยังคงดำเนินการได้ตามปกติ ข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th หรือโทร. 0 2831 3131