ศาลฯ ยกคำร้อง AIS ปมขอเลิกคำสั่งเก็บค่าบริการล่วงหน้าวันละ 1 แสนบาท

24 มิ.ย. 2565 | 10:14 น.

ศาลปกครองสูงสุด ยกคำร้อง AIS ยื่นฟ้องขอเพิกถอนคำสั่ง กรณ๊ เลขาสำนักงาน กสทช.ให้ชำระค่าปรับทางปกครองวันละ 100,000 บาท

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้อง ในคดีที่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  หรือ AIS ยื่นฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งของเลขาธิการ กสทช. ที่ให้ชำระค่าปรับทางปกครองวันละ 100,000 บาท กรณีไม่ปฏิบัติตามข้อ 11 ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549

 

จากกรณีที่ AIS  ได้กำหนดเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้า เมื่อผู้ใช้บริการเติมเงิน 50 บาท สามารถใช้บริการได้ภายใน 5 วัน หรือเติมเงิน 300 บาท สามารถใช้บริการได้ภายใน 30 วัน หรือ เติมเงิน 500 บาท สามารถใช้บริการได้ภายใน 50 วัน หรือเติมเงิน 1,500 บาทสามารถใช้บริการได้ภายใน 365 วันนั้น

สำนักงาน กสทช.ได้ตรวจพบการกระทำดังกล่าวและมีหนังสือให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม แต่  AIS เห็นว่าเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 27 พ.ค.25554 เพื่อให้ศาลเพิกถอนคำสั่งและมติ คณะกรรมการ กสทช.

 

ศาลฯ ยกคำร้อง AIS ปมขอเลิกคำสั่งเก็บค่าบริการล่วงหน้าวันละ 1 แสนบาท

ถัดจากนั้น  เลขาธิการ กสทช.ทำหนังสือด่วนให้ ADVANC ลงวันที่ 15 พ.ค.55 ปฏิบัติตามคำสั่งภายใน 15 วัน โดยกำหนดค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท หลังจากนั้น วันที่ 31 พ.ค.55 เลขาธิการ กสทช.มีหนังสือด่วนสั่งให้บริษัทชำระค่าปรับทางปกครองอัตราวันละ 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.55 เป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะปฏิบัติตามคำสั่งของเลขาธิการ กสทช.

 

ทั้งนี้ ศาลปกครอง  ชี้ให้เห็นว่า การกำหนดค่าปรับในอัตราวันละ 100,000 บาทไม่ขัดต่อกฎหมาย เนื่องจากกิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการที่มีผลประโยชน์ในอัตราที่สูง.

 

ที่มา: สำนักงานศาลปกครอง