กองสลากร่อนหนังสือเจรจาล็อกซเล่ย์ จีเท็ค จ่ายค่าโง่หวยออนไลน์ 1.65 พันล้าน

22 มิ.ย. 2564 เวลา 3:27 น. 242

กองสลากส่งหนังสือขอเจรจา ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค จ่ายเงินค่าโง่หวยออนไลน์ มูลค่า 1.65 พันล้าน 

สืบเนื่องจาก คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลชำระเงินชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,654,604,540 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนถึง 10 เมษายน 2564 ต่อจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นร้อยละ 3 บวกเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 จนถึงวันชำระเสร็จ โดยให้ชำระเสร็จภายใน 60 วันนั้น

 

 

ล่าสุด นายสุรช ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นในบริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด (แอลจีที)เปิดเผยว่า ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากสำนักงานสลากฯเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างขั้นตอนของการเจรจาต่อรองเรื่องการชำระเงินค่าชดเชยตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด หลังจากกระบวนการเจรจาดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจึงจะมีการแจ้งให้สาธารณชนทราบต่อไป

กองสลากร่อนหนังสือเจรจาล็อกซเล่ย์ จีเท็ค จ่ายค่าโง่หวยออนไลน์ 1.65 พันล้าน

ข่าวทึ่เกี่ยวข้อง

10 ปีที่รอคอย “ล็อกซเล่ย์”เฮ! ชนะคดีหวยออนไลน์