ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ"Oxford"

อุตสาหกรรม

หนุนไทยเป็นฐานผลิตวัคซีน "โควิด-19"

“อนุสรณ์” เชื่อ SCG ร่วมลงนามกับ AstraZeneca และ Oxford เป็นเรื่องดี หนุนไทยเป็นฐานผลิตวัคซีน "โควิด-19"

29 พ.ย. 2563 เวลา 15:00 น.