"เนทซีโรคาร์บอน"รุกธุรกิจคาร์บอนเครดิต นำร่องไทย-เวียดนาม

08 ธันวาคม 2566

"เนทซีโรคาร์บอน"รุกธุรกิจคาร์บอนเครดิต นำร่องไทย-เวียดนาม เดินหน้าตั้งบริษัทร่วมทุนกับ Spiro Carbon เจาะตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใช้นวัตกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นายธนนนท์ เตรียมชาญชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนทซีโรคาร์บอน จำกัด (Net Zero Carbon Thailand) เปิดเผยว่า Net Zero Carbon (NZC) ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ Spiro Carbon เพื่อทำธุรกิจคาร์บอนเครดิตร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งนี้ เพื่อใช้นวัตกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาเหตุของสภาวะโลกร้อน เช่น ก๊าซมีเทนจากการปลูกข้าว โดยมี Spiro Carbon บริษัทเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่ง 

รวมถึงข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อติดตามการทำนาแบบเปียกสลับแห้งและสามารถประเมินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยโครงการปลูกข้าวลดโลกร้อนนี้สามารถเข้าถึงเกษตรกรรายย่อยผ่านการมีส่วนร่วมและช่วยเกษตรกรสร้างรายได้เสริมโดยการช่วยขายค่าการชดเชยคาร์บอนให้กับผู้ใส่ใจปัญหาโลกร้อน โดยจะนำร่องสองประเทศเป้าหมายได้แก่ ไทย และเวียดนาม 

"เนทซีโรคาร์บอน"รุกธุรกิจคาร์บอนเครดิต นำร่องไทย-เวียดนาม

อย่างไรก็ดี Spiro Carbon ยังได้เทคโนโลยี BSB Nano Celica ที่ผลิตจากแกลบเจ้าแรกของโลก จาก BSB Nanotechnology เวียดนาม เพื่อนำมาช่วยลดการทำลายโลกจากสารเคมีและเพิ่มผลผลิต ให้กับเกษตรกรชาวไทย ภายใต้นโยบายดินสู่ผืนดินให้ NZC เป็นตัวแทนในประเทศไทย 
 

“ในการดำเนินงานร่วมกันดังกล่าวจะสร้างผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรในประเทศไทย เวียดนาม ลาว และในภูมิภาคอาเซียน ที่เปลี่ยนมาทำนาแบบเปียกสลับแห้ง ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากภาคการเกษตรเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และการใช้ผลิตภัณฑ์นาโนซิลิกานั้นจะช่วยให้ผลผลิตของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นด้วยการเกษตรแบบอินทรีย์จากนาโนซิลิกา สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร โดยกลุ่มบริษัทพันธมิตรของเราพร้อมดำเนินโครงการให้เป็นรูปธรรมภายในต้นปี 2567” 
 
สำหรับเหตุผลที่บริษัทร่วมทุนสนใจด้านภาคการเกษตรนั้น เนื่องจากไทยและเวียดนามเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆ ของโลก มีเกษตรกรกว่า 10 ล้านครัวเรือน โดยผลการศึกษาของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปี พ.ศ. 2559  ภาคการเกษตรของไทยนั้นปล่อยก๊าซมีเทนหรือก๊าซเรือนกระจก และกว่า 60% มาจากการปลูกข้าว ซึ่งจากการร่วมมือกันของ Net Zero Thailand, Net Zero Carbon Vietnam, BSB Nanotechnology และ Spiro Carbon จะมีส่วนช่วยลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรดังกล่าวได้