กองทุน Loss & Damage ที่ COP28 ยังไม่พอช่วยประเทศยากจนจากโลกรวน

07 ธันวาคม 2566

กองทุน Loss & Damage ที่ COP28 ช่วยประเทศกำลังพัฒนาจากภาวะโลกรวน เงินที่เสนอมาจนถึงขณะนี้ยังไม่เพียงพอต่อความสูญเสียที่ประเทศกำลังพัฒนาเผชิญอยู่ประมาณ 4 แสนล้านดอลลาร์ในแต่ละปี

การบรรลุข้อตกลงในการจัดตั้ง "กองทุนการสูญเสียและความเสียหาย" (กองทุน Loss & Damage) เพื่อช่วยให้ประเทศยากจนสามารถรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลของประเทศร่ำรวย ซึ่งก่อให้เกิดส่วนแบ่งการปล่อยก๊าซสะสมจำนวนมาก 

ประเทศที่ร่ำรวยซึ่งมีความรับผิดชอบต่อภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศมากที่สุดได้ให้คำมั่นว่าจะบริจาคเงินรวมกว่า 700 ล้านเหรียญสหรัฐ (556 ล้านปอนด์) ให้กับกองทุนการสูญเสียและความเสียหาย ซึ่งถือว่ากว่า 0.2% ของความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อนทุกปี

ความเคลื่อนไหวครั้งประวัติศาสตร์ มีการตกลงกองทุนค่าเสียหายและความเสียหายในการประชุม COP28 วันแรกที่ดูไบ ประเทศกำลังพัฒนาหวังว่าจะเป็นการส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นของประเทศที่พัฒนาแล้วและก่อมลพิษที่จะจัดหาเงินเพื่อสนับสนุน

แต่จนถึงขณะนี้จำนวนเงินยังไม่เพียงพอต่อสิ่งที่จำเป็น เพราะความสูญเสียและความเสียหายในประเทศกำลังพัฒนา ที่มีการประเมินจากองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งว่ามีมูลค่ามากกว่า 4 แสนล้านดอลลาร์ต่อปีและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การประมาณการค่าใช้จ่ายประจำปีของความเสียหายแตกต่างกันไปตั้งแต่ 100,000 - 580,000 ล้านดอลลาร์

กองทุน Loss & Damage ที่ COP28 ยังไม่พอช่วยประเทศยากจนจากโลกรวน

รายงานจาก theguardian อ้างอิงข้อมูลว่า คำมั่นสัญญา 100 ล้านดอลลาร์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพ COP28 เเละเยอรมนี อิตาลีและฝรั่งเศสก็ให้คำมั่นสัญญาไว้ 108 ล้านดอลลาร์  สหรัฐฯ ซึ่งในอดีตเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เลวร้ายที่สุด และเป็นผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซรายใหญ่ที่สุดในปีนี้ ให้คำมั่นว่าจะบริจาคเงิน 17.5 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ญี่ปุ่น ซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากสหรัฐฯ และจีน เสนอเงิน 10 ล้านดอลลาร์

คำมั่นสัญญาอื่นๆ ได้แก่ เดนมาร์กที่ 50 ล้านดอลลาร์ ไอร์แลนด์และสหภาพยุโรปทั้งคู่ 27 ล้านดอลลาร์ นอร์เวย์ที่ 25 ล้านดอลลาร์ แคนาดา 12 ล้านดอลลาร์ และสโลวีเนียที่ 1.5 ล้านดอลลาร์

กองทุนความสูญเสียและความเสียหายจากสภาพอากาศ (กองทุน Loss and Damage)

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 27 หรือ COP27 บรรลุข้อตกลงจัดตั้งกองทุนว่าด้วยความสูญเสียและความเสียหายจากสภาพอากาศ (กองทุน Loss and Damage) เพื่อให้ประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศร่ำรวยช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

นอกเหนือจากที่มีการเตือนภาคีสมาชิกว่าปัจจุบันอุณหภูมิโลกสูงขึ้น 1.1 องศาเซลเซียสจากค่าเฉลี่ยในศตวรรษที่ 19 และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นกว่า 50% จากที่ IPCC ได้ประเมินว่าหากอุณหภูมิโลกเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.5 องศาเซลเซียสภายในสิ้นศตวรรษนี้ จะสร้างความเสียหายแก่โลกมูลค่า 54 - 69 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

กองทุน Loss and Damage เน้นจัดสรรเงินทุนเพื่อชดเชยค่าเสียหายให้กับประเทศต่าง ๆ ที่เปราะบางและไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือปรับตัวต่อผลกระทบจากภาวะโลกรวนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาที่ขาดแคลนเงินทุน ซึ่งแหล่งเงินทุนนั้นจะถูกจัดสรรจากประเทศพัฒนาแล้วเนื่องจากเป็นต้นเหตุของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรม

ที่มาข้อมูล 

uusc.org

kasikornresearch