กทม.เปิดหลักสูตร พนง.ขับรถสามล้อไฟฟ้า เรียนจบทำงานรายได้1.9 -2.2 หมื่นบาท

01 ธันวาคม 2566

โอกาสมา!กรุงเทพมหานคร เปิดหลักสูตรพนักงาน“พนักงานขับรถยนต์สามล้อไฟฟ้า”เรียนจบทำงานร่วมกับมูฟมี รายได้เฉลี่ย 1.9 -2.2 หมื่นบาท

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท มูฟมี ฮีโร่ จำกัด เปิดตัวหลักสูตร “พนักงานขับรถยนต์สามล้อไฟฟ้าในสำนักงานและบริการสาธารณะ”โดยเป็นหลักสูตรอบรม 30 ชั่วโมง จบแล้วได้ใบประกาศ และได้คัดเลือกเข้าทำงานกับทาง มูฟมี มีรายได้ ล่าสุดมีผู้สมัครแล้ว 161 คน

 

สำหรับหลักสูตรพนักงานขับรถยนต์สามล้อไฟฟ้าในสำนักงานและบริการสาธารณะหลักสูตร 30 ชั่วโมง มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผู้จบการฝึกอบรมให้เข้าทำงานตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยสามารถเข้าทำงานกับบริษัท มูฟมี ฮีโร่ จำกัด หากมีคุณสมบัติครบตามที่บริษัทกำหนด ทั้งแบบประจำ รายได้ 19,000 – 22,000 บาท/เดือน ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองทันที รับสิทธิประกันสังคม หรือพาร์ทไทม์ รายได้เฉลี่ย 27,000 บาท/เดือน 
 

ผู้สนใจสมัครผ่านระบบ Google Form ได้ถึงวันที่ 14 ธ.ค. 66 รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 ธ.ค. 66 เวลา 09.00 น. เปิดการเรียนการสอน วันที่ 18 – 22 ธ.ค. 66 เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-247-9496


นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม.มีโรงเรียนฝึกอาชีพ และศูนย์ฝึกอาชีพ รวมแล้วเกือบ 20 แห่ง และพยามจะ Re skills, Up skills หลักสูตรการเรียนการสอนฝึกอาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่ขาด ปัจจุบันแรงงานอุตสาหกรรมขาด บริษัทต่างๆ ต้องการแรงงานเข้าสู่ระบบมาก ขณะที่โรงเรียนและศูนย์ฝึกอาชีพยังเป็นหลักสูตรเดิมๆ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุมาเรียนเป็นงานอดิเรก ดังนั้นก็ต้องมาดูบทบาทของโรงเรียนฝึกอาชีพเราว่าจะเป็นอย่างไร การร่วมมือกับ บริษัท มูฟมี เป็นความตั้งใจเอาอุตสาหกรรมที่ขาดแรงงานมาเป็นโจทย์ อบรมเพื่อสร้างแรงงานเข้าสู่ระบบ 
 

“ความร่วมมือกับ บริษัท มูฟมี เป็นอีกหนึ่งการต่อยอด โดยเห็นว่าทาง มูฟมี ได้ทำในหลายเขต เป็น Feeder ในการเดินทางเส้นเลือดฝอย ช่วยแก้ปัญหาเมืองเรื่องการขนส่ง ซึ่งยังขาดแรงงานคนขับจำนวนมากกว่า 1,000 คน ถ้าเราสามารถเทรนคนเข้าสู่ระบบได้ก็จะดีมาก จึงได้เกิดความร่วมมือนี้ขึ้น ส่วนตัวมองว่า มูฟมี มีอีก 2 เรื่องสำคัญคือ เป็นทางออกของอนาคต เป็นยานยนต์ที่ไม่มีคาร์บอน และการดำรงอัตลักษณ์ของประเทศเราไว้ เชื่อว่ารถตุ๊กๆ จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามา” 

 

อนึ่ง กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม มีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง โดยเปิดหลักสูตรด้านเครื่องยนต์ ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ม้วน บำรุงศิลป์ และโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ประเวศ เปิดสอนด้านเครื่องยนต์ หลักสูตรช่างบริการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า หลักสูตรช่างบริการเครื่องจักรยานยนต์  หลักสูตรงานไฟฟ้ารถยนต์ เป็นต้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายในด้านการฝึกอาชีพ พัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ในมิติเศรษฐกิจดี และมิติเรียนดี สำนักพัฒนาสังคมจึงได้ประสานความร่วมมือ 

กทม.เปิดหลักสูตร พนง.ขับรถสามล้อไฟฟ้า