PRINC เดินหน้า “Care The Whale ขยะล่องหน” สู่ Green Hospital

05 พ.ย. 2566 | 05:45 น.

PRINC ชูโครงการ “Care The Whale ขยะล่องหน” บริหารจัดการขยะของเสียตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง แนวทาง Circular Economy และมุ่งสู่นโยบาย Green Hospital

นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เล่าให้ฟังว่า ปัจจุบันองค์กรบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality แล้วตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา และมีเป้าหมายในการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero emissions) ภายในปี 2049 ตามปณิธานขององค์กรในการสร้างคนที่มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ จึงได้เข้าร่วมโครงการ Care the Whale ขยะล่องหน ภายใต้ SET Social Impact Platform ต่อเนื่องปีที่ 3 โดยเริ่มจากโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ และขยายต่อเนื่องจนครบรวม 13 แห่งในปัจจุบัน

PRINC เดินหน้า “Care The Whale ขยะล่องหน” สู่ Green Hospital

โดยมีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ คน ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะในด้านการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการจัดกิจกรรมขยะแลกยา ขยะแลกวัคซีน พร้อมส่งต่อองค์ความรู้การคัดแยกขยะติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนคุ้งบางกะเจ้าต่อเนื่องและจริงจัง โดยในรอบครึ่งปี 2566 สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 279,993 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้จำนวน 31,110 ต้น

ความสำเร็จดังกล่าวเป็นความพยายามอย่างมุ่งมั่นของการมีส่วนร่วมบุคลากรทางการแพทย์และพัฒนาการในทุกระดับ รวมทั้งประชาชนผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน ESG เพื่อเป้าหมายการเป็น Green Hospital ของโรงพยาบาลในเครือฯ

PRINC เดินหน้า “Care The Whale ขยะล่องหน” สู่ Green Hospital

ทั้งนี้พริ้นซิเพิล แคปิตอลฯ ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก Low Emission Support Scheme หรือ LESS และ Climate Clock จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ในงาน Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก”

ในฐานะบริษัทที่มีผลการดำเนินงานจากโครงการขยะล่องหน Care the Whale เป็นที่ประจักษ์ ด้วยการบริหารจัดการขยะของเสียตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง บนแนวทาง Circular Economy และมุ่งสู่นโยบาย Green Hospital โดยมีโรงพยาบาลในเครือเข้าร่วมดำเนินการทั้ง 13 แห่งจากทั่วประเทศ

PRINC เดินหน้า “Care The Whale ขยะล่องหน” สู่ Green Hospital

นอกจากนี้ยังเป็น 1 พันธมิตรหลักในโครงการสถานีขยะล่องหน @ ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า เป็นผู้ส่งต่อองค์ความรู้การคัดแยกขยะติดเชื้อ และสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการด้วย

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 43 ฉบับที่ 3,936 วันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566