“เวสท์เทค”รุกโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 19 เมกะวัตต์

15 ก.ย. 2566 | 02:19 น.

“เวสท์เทค”รุกโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 19 เมกะวัตต์ ต่อยอดธุรกิจกำจัดซากรถยนต์และรีไซเคิลครบวงจร เดินหน้ายกระดับสู่กลุ่มธุรกิจ ESG แย้มจ่อเซ็นสัญญาซื้อขายไฟกับ กฟภ. เล็งดันบริษัทเข้าตลาดปีหน้า

นายทวันทว์ บุณยะวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวสท์เทค เอ็กโพเนนเชียล จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มมิลล์คอน สตีล เปิดเผยว่า บริษัทได้ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจพลังงาน โดยดำเนินการร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 2 โครงการ ภายใต้บริษัทร่วมทุน

โดยมีขนาด 9.5 เมกกะวัตต์ ทั้งสองโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)  นอกจากนี้ก็มีแผนที่จะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลอีก 1 แห่ง ขนาด 9.5 เมกกะวัตต์

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจหลักคือ ธุรกิจกำจัดซากรถยนต์และรีไซเคิลครบวงจร อีกทั้งยังถือเป็นการยกระดับธุรกิจในกลุ่มให้มีการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” (Environmental, Social, Governance: ESG)  

นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมองค์กรให้มีความแข็งแกร่งทั้งภาพรวมธุรกิจ และผลประกอบการ เพื่อนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามเป้าหมายในปี 2567

สำหรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มเวสท์เทคฯ ประกอบด้วย 

  • ธุรกิจกำจัดซากรถยนต์เก่า โดยได้มีการนำเข้าซากรถยนต์เก่าจากประเทศเกาหลี ออสเตรเลียและญี่ปุ่นเข้ามาทำลายซากแบบครบวงจร เพื่อทำการคัดแยกวัสดุ ก่อนที่จะนำไปสู่กระบวนการหลอม เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ถือเป็นนวัตกรรมที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม  
  • ธุรกิจรีไซเคิลครบวงจร บริษัทมีแผนที่จะขยายตลาดทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง จากปัจจุบันบริษัทได้ให้บริการรีไซเคิลขยะอุตสาหกรรม ในอนาคตจะขยายไปสู่การรีไซเคิลขยะอิเล็คทรอนิกส์ โดยตั้งเป้าหมายเป็นบริษัทชั้นนำธุรกิจรีไซเคิลอย่างครบวงจร ในการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มตามหลัก Zero waste ซึ่งเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงมาก
  • ธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ ESG  Business จะเป็นการลงทุนในกลุ่มโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม และขยะชุมชน รวมถึง กลุ่มพลังงานหมุนเวียน เช่น โรงไฟฟ้าชีวมวลและ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น