ปตท. เพิ่มทุนกว่า 6 หมื่นล้านบาทปี 66 รุกธุรกิจ "EV"-"แบตเตอรี่"

21 มิ.ย. 2566 | 12:22 น.

ปตท. เพิ่มทุนกว่า 6 หมื่นล้านบาทปี 66 รุกธุรกิจ "EV"-"แบตเตอรี่" หลังบอร์ดมีมติอนุมัติทบทวนแผนการลงทุนของ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 100% พร้อมเตรียมเงินลงทุนรองรับการร่วมลงทุนของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือแจ้งถึงตลาดหลักทรัพย์​แห่ง​ประเทศไทย (ตลท.)​ ถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่21 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งได้ทบทวนแผนการลงทุนของ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 100% และอนุมัติให้ปรับแผนการลงทุนสำหรับปี 2566 เพิ่มขึ้นอีก 60,254 ล้านบาท จากเดิมตั้งไว้ที่ 33,344 ล้านบาท เป็น 93,598 ล้านบาท

สำหรับการทบทวนแผนการลงทุนดังกล่าวนั้น ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 100% เช่น เงินลงทุนสำหรับรองรับการร่วมลงทุนของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ในโครงการ LNG Receiving Terminal แห่งที่ 2 ขนาด 7.5 ล้านตันต่อปี และการร่วมลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า หรืออีวี (EV) ครบวงจรโดยหลักจากโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของบริษัท ฮอริษอน พลัส จำกัด

นอกจากนี้ยังใช้สำหรับลงทุนโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทย ของบริษัท อรุณ พลัส จำกัด

ส่วนการลงทุนในโครงการ​อื่นที่เป็นธุรกิจหลัก (Core Business) ของ ปตท. เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศยังคงป็นไปตามแผนการลงทุนเดิม เช่น โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ​ จากบางปะกง-โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 รวมถึงโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 เพื่อทดแทนโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1 

ทั้งนี้ งบลงทุนปี 2566 ที่ทบทวนใหม่ วงเงิน 93,598 ล้านบาท แบ่งเป็น 

  • ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เดิมตั้งไว้ที่ 10,023 ล้านบาท ลดลงเหลือ 9,162 ล้านบาท หรือลดลง 861 ล้านบาท 
  • ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เดิมตั้งไว้ที่ 7,503 ล้านบาท เพิ่มเป็น 7,945 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 442 ล้านบาท 
  • ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย จากเดิม 863 ล้านบาท เหลือ 769 ล้านบาท หรือลดลง 94 ล้านบาท 
  • ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานและสำนักงานใหญ่ เดิมตั้งไว้ที่ 2,440 ล้านบาท เหลือ 1,943 ล้านบาท หรือลดลง 497 ล้านบาท 
  • การลงทุนในบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้น 100% เดิมตั้งไว้ที่ 12,515 ล้านบาท เพิ่มเป็น 73,779 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 61,264 ล้านบาท

ปตท. เพิ่มทุนกว่า 6 หมื่นล้านบาทปี 66 รุกธุรกิจ EV-แบตเตอรี่