"บีโอไอ" จ่อชงแพคเกจ "EV" ดึงทุนจีนตั้งฮับในไทย

19 มิ.ย. 2566 | 01:48 น.

"บีโอไอ" จ่อชงแพคเกจ "EV" ดึงทุนจีนตั้งฮับในไทย ชูจุดเด่นโครงสร้างพื้นฐาน มีนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ รวมถึงลงทุนระบบโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงทั้งในและระหว่างประเทศ มีซัพพลายเชนครบวงจร บุคลากรมีคุณภาพ

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ (BOI) เปิดเผยว่า ในการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก (World Chinese Entrepreneurs Convention-WCEC) ครั้งที่ 16 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ บีโอไอ ได้ดำเนินการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอโอกาสการลงทุนใหม่ในประเทศไทย 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายที่นักลงทุนจีนให้ความสนใจมาก เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า หรืออีวี (EV) อิเล็กทรอนิกส์ และดิจิทัล ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงความพร้อมของไทยในการเป็นฐานการผลิตและส่งออกของอุตสาหกรรม โดยมีการลงทุนมาตลอดในด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ลงทุนระบบโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงทั้งในและระหว่างประเทศ มีซัพพลายเชนครบวงจร บุคลากรมีคุณภาพ 

รวมถึงสิทธิประโยชน์และมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุนใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนจีน และสนับสนุนให้บริษัทจีนเข้ามาลงทุนสามารถจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนคุณภาพในประเทศ 

นอกจากนี้ บีโอไอจะเชิญชวนให้บริษัทจีนจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในไทย โดยมีมาตรการส่งเสริมทั้งด้านภาษีและการอำนวยความสะดวกจากบีโอไอและกรมสรรพากร

อย่างไรก็ดี จากสถิติยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนจากจีน ไตรมาส 1/2566 มีเงินลงทุน 25,001 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87% จำนวน 38 โครงการ ซึ่งปี 2565 จีนมีมูลค่าเงินลงทุนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยมูลค่า 77,381 ล้านบาท คิดเป็น 18% ของมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด