"BGRIM" แนะ 4 แนวทางแก้ค่าไฟแพง มุ่งเพิ่มกำลังผลิตก๊าซอ่าวไทย

30 พ.ค. 2566 | 05:49 น.

"BGRIM" แนะ 4 แนวทางแก้ค่าไฟแพง มุ่งเพิ่มกำลังผลิตก๊าซอ่าวไทย หลังแหล่งสำคัญมีการเปลี่ยนผ่านผู้รับสัมปทานจนปริมาณก๊าซลดลง ส่งผลให้ต้องใช้แหล่งก๊าซอื่นมาเสริม และต้องซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวเพิ่มขึ้น

นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริมเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยถึงแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าของไทย ว่า หากต้องการลดค่าไฟฟ้าของไทย รัฐบาลควรดำเนินการใน 4 ส่วน ประกอบด้วย 

  • การเพิ่มกำลังผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยให้กลับมามีปริมาณผลิตเท่าเดิม หลังแหล่งสำคัญมีการเปลี่ยนผ่านผู้รับสัมปทานจนปริมาณก๊าซลดลง ส่งผลให้ต้องใช้แหล่งก๊าซอื่นมาเสริม รวมทั้งต้องซื้อก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) เพิ่มขึ้น
  • ควรใช้ประโยชน์จากแหล่งก๊าซยาดานา ประเทศเมียนมา ให้เต็มที่ ผลิตก๊าซให้เต็มศักยภาพ 
  • ควรเดินหน้าพัฒนาการบริหารก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา เพื่อดึงก๊าซซึ่งราคาถูกมาใช้ประโยชน์ เพิ่มปริมาณสำรอง 
  • ควรให้ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ซื้อแอลเอ็นจีรูปแบบสัญญาระยะยาว เพราะในอดีตแอลเอ็นจีเคยลดลงเหลือแค่ 2 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู แต่รัฐบาลไม่อนุมัติให้ปตท.ซื้อ ทำให้ไทยเสียโอกาส
     

ส่วนประเด็นการแก้ไขสัญญาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่(ไอพีพี) ทาง บี.กริม เพาเวอร์ ไม่มีไอพีพี แต่มองว่าไม่มีผลต่อค่าไฟนัก เพราะปัจจัยสำคัญของค่าไฟมาจากเชื้อเพลิงก๊าซ ควรไปแก้จุดนั้น ซึ่งราคาก๊าซที่ผันผวนยังทำให้ปีที่ผ่านมา บี.กริม เพาเวอร์ ขาดทุนไปมากถึง 3,000 ล้านบาท