svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ส.เอทานอลหนุนสุราเสรี วอนรัฐบาลใหม่-คลังปลดล็อกต่อยอดพลาสติก

26 พฤษภาคม 2566

ส.เอทานอลหนุนสุราเสรี วอนรัฐบาลใหม่-คลังปลดล็อกต่อยอดพลาสติก ยา เครื่องสำอาง ระบุเอทานอลเป็นวัตถุดิบหลักในการสุรา และปัจจุบันกำลังผลิตมีสูงและยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้วย

นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ นายกสมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE เปิดเผยถึงนโยบายสุราก้าวหน้าของพรรคก้าวไกลว่า สนับสนุนการเปิดเสรีสุรา เพราะเอทานอลเป็นวัตถุดิบหลักในการสุรา และปัจจุบันกำลังผลิตมีสูงและยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้วย ดังนั้น จึงต้องการให้รัฐบาลดำเนินการ

อีกทั้งยังต้องการให้กระทรวงการคลังปลดล็อกให้สามารถนำเอทานอลมาผลิตสินค้าประเภทอื่นได้ ไม่กำหนดแค่แอลกอฮอล์เท่านั้น เพราะเอทานอลเป็นวัตถุดิบศักยภาพสูงที่นำไปผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหลากหลาย เพื่อต่อยอดการใช้งานเอทานอลไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ การขยายการใช้งานไปยังอุตสาหกรรมไบโอพลาสติก ยา และเครื่องสำอาง

ส่วนแผนการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.)ขยายเวลาชดเชยออกไป 2 ปี จนถึงวันที่ 24 กันยายน 2567 ว่า ต้องการให้รัฐบาลใหม่ ขยายเวลาชดเชยออกไป เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 

นอกจากนี้น่วยงานภาครัฐยังจำเป็นต้องมีนโยบายส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ อี20 เป็นน้ำมันพื้นฐานต่อไป รวมถึงควรผลักดันการใช้งานเอทานอลเกรดเชื้อเพลิงไปสู่อุตสาหกรรมการบิน เพื่อเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสะอาดสำหรับเครื่องบินและอื่นๆ สนับสนุนปริมาณการใช้เอทานอลในประเทศให้ใกล้เคียงกับกำลังการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

"การสนับสนุนดังกล่าวไม่เพียงช่วยยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและอุตสาหกรรมเอทานอลของไทย แต่ยังเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ ทำให้ประเทศไทยลดการพึ่งพาน้ำมันจากต่างประเทศ และสร้างเสถียรภาพความมั่นคงด้านพลังงานในช่วงราคาน้ำมันผันผวน” 

น.ส.สุรียส กล่าวอีกว่า ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายเอทานอลเกรดเชื้อเพลิงรายใหญ่ของประเทศ มีโรงงานผลิตเอทานอลกำลังการผลิต 400,000 ลิตรต่อวัน หรือเทียบเท่ากำลังการผลิต 146 ล้านลิตรต่อปี 

ซึ่งถือเป็นกำลังการผลิตต่อ 1 สายการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง โดย สามารถผลิตได้ทั้งเอทานอลเกรดเชื้อเพลิง และเกรดอุตสาหกรรม