กระทรวงพลังงานผนึกปตท.– กฟผ.ดันไทยสู่ฮับพลังงาน ยานยนต์เอเชีย

18 พ.ค. 2566 | 00:12 น.

กระทรวงพลังงานผนึกปตท.– กฟผ.ดันไทยสู่ฮับพลังงาน ยานยนต์เอเชีย ยกระดับฟิวเจอร์ เอเนอร์ยี่ เอเชียและฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2023 พลิกโฉมโลกสู่อนาคตแห่งพลังงานสะอาด มุ่งสู่ Net Zero

ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดีเอ็มจี อีเวนท์ จำกัด จัดมหกรรมด้านพลังงานและยานยนต์ของภูมิภาคภายใต้ชื่อ ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย และฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2023 (Future Energy Asia and Future Mobility Asia 2023)

ทั้งนี้ มหกรรมดังกล่าวจะประกอบไปด้วย แพลตฟอร์มการประชุมผู้นำด้านพลังงานและยานยนต์พลังงานสะอาด เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและนโยบายด้านพลังงานในระดับนานาชาติ และนิทรรศการที่รวบรวมนวัตกรรมและสินค้าด้านพลังงานและยานยนต์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยและอาเซียนสู่เป้าหมายการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน 

และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ พร้อมระดมผู้เชี่ยวชาญระดับผู้บริหาร และผู้กำหนดนโยบายร่วมแสดงวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับแนวโน้มที่สำคัญ ตลอดจนความท้าทาย และโอกาสในการกำหนดและผลักดันภาคส่วนด้านพลังงานและยานยนต์ให้เกิดขึ้นอย่างครบวงจรและเป็นรูปธรรม

ประเทศไทยตั้งเป้าหมายบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปีพ.ศ. 2593 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในปี พ.ศ. 2608 ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวได้ ผ่านแพลตฟอร์มความร่วมมือทางธุรกิจ

และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมพลังงานและยานยนต์ ผ่านการประสานภาคธุรกิจ นวัตกร และฝ่ายนโยบาย ให้สามารถสร้างก้าวสำคัญในการข้ามความท้าทายด้านพลังงานทั้ง 3 ประการ (Energy Trilemma) ประกอบไปด้วย 

  • การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 
  • การเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสม 
  • ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมาช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก

กระทรวงพลังงานผนึกปตท.– กฟผ.ดันไทยสู่ฮับพลังงาน ยานยนต์เอเชีย

มร. คริสโตเฟอร์ ฮัดสัน ประธานบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ โกลบอลล์ เอนเนอร์ยี กล่าวว่า ปี งานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย และฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2023 ยังคงผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานแห่งภูมิภาคเอเชีย โดยเชื่อว่าหนทางสู่การบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนนั้นไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบดั้งเดิมมาสู่แหล่งพลังงานหมุนเวียนเท่านั้น

แต่ต้องมีการปรับทั้งโครงสร้างพลังงาน พร้อมกับการพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถในการเข้าถึงพลังงาน และนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ควบคู่กัน ซึ่งการนำเสนอนวัตกรรมและโซลูชันล่าสุดที่จะเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมพลังงาน ตลอดจนแนวนโยบายจากผู้นำด้านพลังงานในงานฟิวเจอร์ เอเนอร์ยี เอเชีย และ
ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย ครั้งนี้ จะเป็นรากฐานสำคัญแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมพลังงานในเอเชียและทั่วโลก

นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านบริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท. ได้วางหมุดหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านก๊าซธรรมชาติเหลวของภูมิภาค ซึ่งการเปลี่ยนผ่านสู่วิถีคาร์บอนต่ำนี้ไม่ได้มีที่มาจากข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดี

กระทรวงพลังงานผนึกปตท.– กฟผ.ดันไทยสู่ฮับพลังงาน ยานยนต์เอเชีย

โดยประเทศไทยสามารถสร้างตำแหน่งงานใหม่ พร้อมกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานได้ด้วยการโอบรับโซลูชันพลังงานสะอาด ดังนั้นงาน ฟิวเจอร์ เอเนอร์ยี เอเชีย และ ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย จึงเป็นเวทีสำคัญสำหรับการมุ่งย้ำวิสัยทัศน์และการกำหนดทิศทางการดำเนินแผนงานของปตท. ผ่านความร่วมมือกับภาครัฐและพันธมิตรในภาคเอกชน

นายธนสิทธิ์ วิชัยไพโรจน์วงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. กล่าวว่า เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดจึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งอุตสาหกรรมพลังงานในปัจจุบันได้พยายามเร่งดำเนินการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ปตท. สผ. ได้ตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 โดยมีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนของการผลิตก๊าซธรรมชาติให้มากขึ้น พร้อมแสวงหาโอกาสการลงทุนในพลังงานรูปแบบใหม่ รวมถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อดูแลรักษาและส่งมอบสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการด้านยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า จากการที่อุตสาหกรรมพลังงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างภาคส่วนและหน่วยงานจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแนวทางเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในระยะยาว 

"ฟิวเจอร์ เอเนอร์ยี่ เอเชีย และ ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย เป็นเวทีสำคัญที่ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถร่วมแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงทำงานร่วมกันเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบพลังงานที่ยั่งยืน”