ไขข้อสงสัย 10 คำถามก่อนติดตั้ง "โซลาร์รูฟท็อป" บ้านอยู่อาศัย ดูเลย

24 เม.ย. 2566 | 05:01 น.

ไขข้อสงสัย 10 คำถามก่อนติดตั้ง "โซลาร์รูฟท็อป" บ้านอยู่อาศัย ดูเลย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเผยต้องดูด้วยบ้านมีคนอยู่ในช่วงเวลากลางวัน หรือเป็น Home Office ร้านค้า ร้านกาแฟ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยถึง 10 ข้อ คลายสงสัย Solar Rooftop (โซลาร์รูฟท็อป) บ้านอยู่อาศัย

บ้านของเราเหมาะกับการติดตั้ง Solar Rooftop หรือไม่ ?

 • บ้านมีคนอยู่ในช่วงเวลากลางวัน หรือเป็น Home Office/ร้านค้า/ร้านกาแฟ แบบนี้ได้ใช้ไฟฟ้าจาก Solar เต็มที่ น่าติดตั้งใช้งาน คุ้มค่าคืนทุนไว
 • มีการใช้อุปกรณ์ที่กินไฟมาก “แอร์ ตู้เย็น ตู้แช่”

Hint ไฟฟ้าจาก Solar ผลิตมาใช้ทันที ดีที่สุด และนิยมติดตั้งเป็นระบบที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้
 
หลังคาบ้านเราเหมาะกับการติดตั้งหรือไม่ ?

 • บ้านต้องมีโครงสร้างหลังคาแข็งแรง รองรับน้ำหนักได้ดี
 • ไม่มีเงาต้นไม้ใหญ่ หรืออาคารรอบข้างมาบดบังแสงแดด

Hint หลังคามีความลาดเอียงประมาณ 15 องศาและหันไปทางทิศใต้ จะได้ผลิตไฟได้ดีที่สุด
 
ติดตั้งขนาดเท่าไร จึงจะเหมาะสม ?

 • ติดตั้งขนาด 3 กิโลวัตต์ เหมาะกับบ้านที่ใช้ แอร์เบอร์ 5 แบบ 1 ดาว 12,000 BTU 2 เครื่อง + ตู้เย็น 12 คิว + หลอดไฟ
 • ติดตั้งขนาด 5 กิโลวัตต์ เหมาะกับบ้านที่ใช้ แอร์เบอร์ 5 แบบ 1 ดาว 12,000 BTU 4 เครื่อง + ตู้เย็น 12 คิว 2 เครื่อง + หลอดไฟ
 • ขนาดที่นิยมติดตั้ง 3, 5, 10 กิโลวัตต์ เลือกได้ตามขนาด/จำนวนอุปกรณ์ที่ใช้

Hint หากเลือกขนาดใหญ่เกินความจำเป็น ต้องลงทุนสูงและคืนทุนช้า

พื้นที่หลังคาที่ใช้ติดตั้ง ต้องขนาดใหญ่แค่ไหน ?

 • ใช้พื้นที่ 4-5 ตารางเมตร/ 1 กิโลวัตต์ที่ติดตั้ง ยกตัวอย่างเช่น ระบบขนาด 3 กิโลวัตต์ ใช้พื้นที่ประมาณ 12-15 ตารางเมตร
 • ลักษณะ/ประเภทกระเบื้องหลังคาแบบต่างๆ ควรแข็งแรงเพียงพอที่จะติดตั้งแผงโซลาร์ได้

Hint หลังคาบ้านส่วนใหญ่มีพื้นที่เพียงพอต่อการติดตั้งอยู่แล้ว

ไขข้อสงสัย 10 คำถามก่อนติดตั้ง "โซลาร์รูฟท็อป" บ้านอยู่อาศัย

เงินลงทุนในการติดตั้งระบบเท่าได ?

 • ใช้งบประมาณ 40,000 – 45,000 บาทต่อ 1 กิโลวัตต์ที่ติดตั้ง มีระยะเวลาคืนทุนโดยประมาณ 6 ปี
 • ควรสอบถามราคาจากผู้ให้บริการติดตั้งหลายรายเปรียบเทียบกันก่อนตัดสินใจ
 • เปรียบเทียบบริการหลังการขาย เช่น การตรวจสอบอุปกรณ์ประจำปี / การทำความสะอาดแผง / อายุการรับประกันสินค้า

Hint หากลงทุนติดตั้งขนาดที่ใหญ่ขึ้น จะทำให้ค่าลงทุนต่อ 1 กิโลวัตต์ถูกลง
 
ค่าไฟฟ้าที่จะประหยัดได้ และการคืนทุน คิดอย่างไร ?

 • ยกตัวอย่างระบบขนาด 3 กิโลวัตต์ จะผลิตไฟได้ประมาณวันละ 12 หน่วย (หรือ 360 หน่วยต่อเดือน) หากราคาค่าไฟการไฟฟ้าหน่วยละ 5 บาท จะประหยัดค่าไฟได้ 1,800 บาทต่อเดือน (หรือปีละ 21,600 บาท)
 • คิดระยะเวลาคืนทุน จากการลงทุน ขนาด 3 กิโลวัตต์ ค่าลงทุนประมาณ 120,000 – 135,000 บาท ประหยัดได้ปีละ 21,600 บาท ดังนั้น มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 6 ปี

Hint  หากสามารถใช้ไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ได้เต็มกำลังที่ผลิตได้ และใช้แผงที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ก็จะคืนทุนได้เร็วขึ้น
 
ราคาต้นทุนไฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop ตลอดอายุการใช้งาน เป็นเท่าไร ?

 • ยกตัวอย่างระบบขนาด 3 กิโลวัตต์ หากคิดตลอดอายุระบบ Solar Rooftop 15-20 ปี จะผลิตไฟได้ 360 หน่วย/เดือน x 12 เดือน x 15 ปี = 64,800 หน่วย เมื่อคิดค่าลงทุน 120,000 – 135,000 บาท จะมีราคาต้นทุนประมาณ 2 บาทต่อหน่วย

Hint  ต้นทุนต่อหน่วยข้างต้น ยังไม่รวมค่าบำรุงรักษารายปี เช่น การล้างแผง การตรวจสอบรายปี อาจทำให้ต้นทุนสูงขึ้นอีกประมาณ 10%

อยากติดตั้ง ต้องเริ่มอย่างไรดี ?

 • เลือกผู้ให้บริการติดตั้ง ปัจจุบันมีผู้ให้บริการจำนวนมากราย ทั้งการไฟฟ้า และบริษัทที่ให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop
 • การขออนุญาตต่างๆ ส่วนใหญ่ผู้ให้บริการติดตั้งจะเป็นผู้ดำเนินการให้ด้วย
 • ผู้ให้บริการเข้าสำรวจพื้นที่ติดตั้ง ออกแบบ และเข้าดำเนินการติดตั้ง โดยทั่วไปใช้เวลาโดยรวมไม่เกิน 1 เดือน

Hint ควรเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือ โดยอาจพิจารณาจากประสบการณ์/ผลงานที่ผ่านมา/คุณภาพ    การให้บริการ/บริการหลังการขาย/การรับประกันสินค้า  

ไขข้อสงสัย 10 คำถามก่อนติดตั้ง "โซลาร์รูฟท็อป" บ้านอยู่อาศัย

9. เราจะเลือกอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ได้อย่างไร ?

 • แผง Solar ตรวจสอบตามมาตรฐานที่ได้รับ มอก. 61215 หรือมาตรฐาน IEC 61215 เป็นอย่างน้อย
 • อุปกรณ์ Inverter สามารถตรวจสอบรายชื่อรุ่นที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้การรับรองได้ทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้า
 • ศึกษาเปรียบเทียบการเลือกใช้อุปกรณ์ของผู้ให้บริการติดตั้งแต่ละรายเพื่อประกอบการพิจารณา

Hint  เราสามารถศึกษาข้อกำหนดการติดตั้ง Solar Rooftop และการเชื่อมต่อระบบของแต่ละการไฟฟ้า ได้จากเว็บไซต์ของ กฟน. กฟภ.
 

การขออนุญาตต่างๆ ต้องทำอย่างไรบ้าง?

 • ขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร กับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใช้เวลาดำเนินการ 45 วัน
 • ยื่นแบบติดตั้ง และการขอจดแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.erc.or.th)
 • แจ้ง กฟน. กฟภ. ตรวจสอบระบบ และเชื่อมต่อระบบ

Hint  โดยทั่วไปผู้ให้บริการติดตั้งจะช่วยดำเนินการเรื่องการขออนุญาตต่างๆ ให้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ