svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

องค์กรพลังงานนำร่องพัฒนาแอปฯ ยกระดับบริการ EV หาสถานีข้ามค่าย

09 ธันวาคม 2565

องค์กรพลังงานนำร่องพัฒนาแอปฯ ยกระดับบริการ EV หาสถานีข้ามค่าย เล็งขยายผลต่อยอดร่วมมือเชื่อมต่อการใช้งานร่วมกันของแต่ละเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เปิดเผยว่า การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) และ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันพัฒนาและบริหารจัดการแพลตฟอร์มกลางของสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หรืออีวี (EV)

 

ทั้งนี้ ในเฟสแรกของความร่วมมือดังกล่าวได้ร่วมกันพัฒนาให้ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถค้นหาพิกัดสถานีอัดประจุไฟฟ้าของทั้ง 5 หน่วยงาน ผ่านแอปพลิเคชันทุกเครือข่าย ได้แก่ MEA EV (MEA), PEA VOLTA (PEA), EleXA (EGAT), EV Station PluZ (OR) และ EA Anywhere (EA) ได้สำเร็จ และเปิดทดลองใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับพัฒนาในเฟสต่อไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง (MEA) เปิดเผยว่า MEA ได้ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 MEA ขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ EV มีโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาครอบคลุมทั้งในด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้า และรูปแบบยานยนต์ไฟฟ้าต่าง ๆ ตลอดจนการสร้าง MEA EV Application ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้รถ EV อย่างครบวงจร ซึ่ง MEA พร้อมที่จะบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

นายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กล่าวว่า โครงการนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าทั่วไทย สามารถใช้งานแอปเดียวกับสถานีในเครือข่ายทั้งหมด ความพึงพอใจและสะดวกสบายของลูกค้าเป็นเป้าหมายหลักของ PEA VOLTA

 

นายวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ ในฐานะ Project Management Office การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) กล่าวว่า EGAT ได้ดำเนินการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าด้วยระบบนิเวศน์ด้านยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร 

 

โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันด้วยความมั่นใจ สำหรับการเชื่อมโยงโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า ผ่านแอปพลิเคชัน EleXA ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยการถือแผนที่เดียวก็สามารถเห็นสถานะปัจจุบันของทุกสถานีได้ เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการเดินทางด้วยแบตเตอรี่ ไปได้ทุกจังหวัด ทั่วประเทศไทย

 

องค์กรพลังงานนำร่องพัฒนาแอปฯ ยกระดับให้บริการ EV
 

นางสาวราชสุดา รังสิยากูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการ Orion บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) กล่าวว่า OR มุ่งมั่นผลักดันการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการเดินทางและการขนส่งเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) อย่างครบวงจร 

ตามหนึ่งในพันธกิจของ OR คือ การสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานแบบผสมผสานเพื่อการเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Mobility) การเชื่อมโยงโครงข่ายการจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเข้ากับแอปพลิเคชัน EV Station PluZ ของ OR ในครั้งนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

 

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) กล่าวว่า กลุ่ม EA ได้มีการขยายการให้บริการสถานีชาร์จ EA Anywhere อย่างต่อเนื่อง การเริ่มต้นเชื่อมโยงโครงข่ายสถานีชาร์จ จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่สนใจเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า และเพิ่มความสะดวกสูงสุดแก่ผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าปัจจุบันให้สามารถค้นหาสถานีชาร์จได้ง่ายขึ้น และ
เป็นการยกระดับให้ประเทศไทยมีความพร้อมของเครือข่ายสถานีชาร์จรองรับเข้าสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้า

 

สำหรับวามร่วมมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันของทั้ง 5 หน่วยงานนี้ ถือเป็นการนำร่อง เพื่อเตรียมขยายผลต่อยอดไปยังความร่วมมือในการเชื่อมต่อการใช้งานร่วมกันของแต่ละเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ปลั๊กอิน-ไฮบริด (PHEV) และยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) หรือ EVAT Charging Consortium ของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ระหว่าง 12 หน่วยงานในลำดับต่อไป