"ราคาน้ำมันดีเซลจ่อขึ้น 1 บาท" พรุ่งนี้ ลุ้น กบน. เคาะใช้เงินกองทุนฯอุ้ม

19 เม.ย. 2567 | 01:13 น.

"ราคาน้ำมันดีเซลจ่อขึ้น 1 บาท" พรุ่งนี้ ลุ้น กบน. เคาะใช้เงินกองทุนฯอุ้ม หลังจะมีการประชุมเพื่อหาแนวทางรองรับผลกระทบจากมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลิตรละ 1 บาท สิ้นสุดวันที่ 19 เม.ย. 67

ราคาน้ำมันดีเซลจ่อขึ้นราคา 1 บาท เนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนนี้ (18 เม.ย. 67) ไม่มีมาตรการขยายเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 1 บาท ซึ่งจะสิ้นสุดมาตรการวันนี้เข้าสู่ที่ประชุม

อย่างไรก็ดีวันนี้ (19 เม.ย. 67) คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) จะมีการประชุมเพื่อหาแนวทางรองรับผลกระทบจากมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลิตรละ 1 บาท สิ้นสุด

โดยหากไม่มีมาตรการรองรับราคาน้ำมันดีเซลในวันที่ 20 เมษายน จะปรับขึ้นลิตรละ 1 บาท จากปัจจุบันราคาลิตรละ 30.44 บาท เป็นลิตรละ 31.44 บาท 
 

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน ระบุว่า เบื้องต้นกองทุนน้ำมันฯจะเข้าดูแล โดยวางหลายแนวทางช่วยเหลือ เช่น ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแบกรับภาระอุดหนุนส่วนหนึ่ง เช่น  50 สตางค์ต่อลิตร 

"ราคาน้ำมันดีเซลจ่อขึ้น 1 บาท" พรุ่งนี้ ลุ้น กบน. เคาะใช้เงินกองทุนฯอุ้ม

และขึ้นราคา 50 สตางค์ต่อลิตร เพื่อไม่ให้ราคาน้ำมันดีเซลกระชากขึ้นแรงลิตรละ 1 บาท หรืออาจรับภาระดูแล 1 บาทต่อลิตร 

แต่กองทุนฯ ต้องพิจารณาสถานะซึ่งปัจจุบันติดลบหนักกว่า 103,620 ล้านบาทแล้ว โดยคาดว่าจะอุดหนุนได้ระยะสั้นเท่านั้น
 
 

“กระทรวงพลังงานจะเจรจากับกระทรวงการคลัง เพื่อให้เห็นความจำเป็นช่วยเหลือลดภาษีสรรพสามิตดีเซล ถ้าไม่ช่วยเหลือกระทรวงพลังงานต้องของบประมาณกลางจากคณะรัฐมนตรีช่วยเหลือแทน”

จากการตรวจสอบของ "ฐานเศรษฐกิจ" พบว่า ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ลดภาษีน้ำมันดีเซลตั้งแต่ 18 กุมภาพันธ์ 2665 รวมเป็นเงินแล้วกว่า 178,000 ล้านบาท

ปัจจุบันจัดเก็บที่ลิตรละ 4.77 บาท โดยการลดภาษีดีเซลทุก 1 บาทต่อลิตร ทำให้รัฐสูญรายได้เดือนละ 2,000 ล้านบาท