"กบน." ใช้กองทุนน้ำมันฯอุ้มราคาดีเซล หลังมาตรการลดภาษีสรรพสามิตสิ้นสุด

18 เม.ย. 2567 | 06:16 น.

"กบน." ใช้กองทุนน้ำมันฯอุ้มราคาดีเซล หลังมาตรการลดภาษีสรรพสามิตสิ้นสุด เผยราคาน้ำมันยังคงตัวอยู่ในระดับสูง และยังมีปัจจัยที่จะส่งผลกระทบได้ โดยเฉพาะความไม่สงบในประเทศตะวันออกกลางกรณีอิหร่าน-อิสราเอล 

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า ได้ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งราคาน้ำมันยังคงตัวอยู่ในระดับสูง และยังมีปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบกับราคาน้ำมันได้ โดยเฉพาะความไม่สงบในประเทศตะวันออกกลางกรณีอิหร่าน-อิสราเอลที่อาจประทุขึ้นอีก 

รวมถึงมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 1 บาท/ลิตร กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ 19 เมษายน 2567 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 

ทั้งนี้ สกนช. เห็นว่า เพื่อไม่ให้มาตรการลดภาษีที่สิ้นสุดลงกระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลมากนัก จึงจะเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ให้ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยดูเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนมากจนเกินไปและไม่ให้ราคามีการเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไป 
 

โดย กบน. จะพิจารณาอัตราการอุดหนุนหรือลดการชดเชยให้เป็นไปตามช่วงเวลาและจังหวะที่เหมาะสม จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศไม่ให้ผันผวนมากจนเกินไป

"กบน." ใช้กองทุนน้ำมันฯอุ้มราคาดีเซล หลังมาตรการลดภาษีสรรพสามิตสิ้นสุด

สำหรับฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 14 เมษายน 2567 ติดลบ 103,620 ล้านบาท แบ่งเป็น

  • บัญชีน้ำมันติดลบ 56,407 ล้านบาท 
  • ส่วนก๊าซ LPG ติดลบ 47,213 ล้านบาท
     

จากการตรวจสอบของ "ฐานเศรษฐกิจ" พบว่าราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันนี้ เป็นดังนี้  

กลุ่มน้ำมันดีเซล

  • ซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 ลิตรละ 42.44 บาท (โออาร์)
  • ดีเซล B7 ลิตรละ 30.44 บาท (โออาร์)
  • ดีเซล ลิตรละ 30.44 บาท (โออาร์)
  • ไฮพรีเมี่ยมดีเซลS B7 ลิตรละ 44.64 บาท (บางจาก)
  • ไฮดีเซล S B7  ลิตรละ 30.44 บาท (บางจาก)
  • ไฮดีเซล S B20 ลิตรละ 30.44 บาท (บางจาก)