เปิดรายชื่อแคนดิเดตเลขาฯ กกพ. ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ 25 มี.ค. 67

13 มี.ค. 2567 | 07:46 น.

เปิดรายชื่อแคนดิเดตเลขาฯ กกพ. ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ 25 มี.ค. 67 หลังมีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครโดยการประเมินจากเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร และประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกในเดือนเม.ย.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงาน กกพ. เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 67 

และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2567 (ครั้งที่ 896) วันที่ 6 มี.ค. 67 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครโดยการประเมินจากเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ 
 

โดยมีรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการประเมิน (เรียงลำดับตามตัวอักษร) ดังต่อไปนี้

  • นายกัลย์ แสงเรือง
  • นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์
  • นางสาวรังสิมา พักเกาะ
  • นายเอกรินทร์ วาสนาส่ง
     

ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. จัดการเข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ต่อ กกพ. ของผู้สมัครที่ผ่านการประเมินขึ้นในวันที่ 25 มี.ค. 67 

โดยและจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกภายในเดือนเมษายน 2567 ผ่านทางเว็บไซต์