เปิด 4 สาเหตุดัน "ค่าไฟ" แพง ส.อ.ท. แนะรัฐตั้งทีมเฉพาะกิจมืออาชีพผ่าตัดด่วน

13 มี.ค. 2567 | 01:29 น.

เปิด 4 สาเหตุดัน "ค่าไฟ" แพง ส.อ.ท. แนะรัฐตั้งทีมเฉพาะกิจมืออาชีพผ่าตัดด่วน หลัง กกพ. ประกาศค่าเอฟทีงวดพ.ค.-ส.ค. 67 ชี้ไทยพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติมากเกินไปมายาวนาน และขาดการจัดการที่ดี

นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาค่าไฟ หลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ประกาศค่าไฟฟ้าผันแปรงวด เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2567 แบ่งออกเป็น 3 กรณี ราคา 4.18 - 5.43 บาทต่อหน่วย ขณะที่ส.อ.ท.เรียกร้องรัฐบาลลดค่าไฟลงอีก เป็น 4.00-4.10 บาทต่อหน่วย ว่า หากรัฐบาลยังยืนยันนโยบายพลังงานรูปแบบปัจจุบันต่อไป ส.อ.ท.ก็มีความเป็นห่วง เพราะเป็นราคาที่แพง

ทั้งนี้ มองว่าสาเหตุหลักมาจาก 4 ข้อ ประกอบด้วย 
 

  • การพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติมากเกินไป พึ่งมายาวนาน อีกทั้งยังขาดการจัดการที่ดีในช่วงรอยต่อการเปลี่ยนผู้รับสัมปทานหลุมเอราวัณ ขาดการทำสัญญาระยะยาว ไม่เป็นตลาดเสรี มีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว แอลเอ็นจี (LNG) ราคาสูงที่ผัวนผวนตามราคาพลังงานโลกและอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เคยนำเสนอราคาต่ำจากมาเลเซีย โดยรัฐบาลควรสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนมากกว่านี้ เพราะเป็นพลังงานสะอาด ราคาต่ำ ยกเว้นกลุ่มแอดเดอร์ที่เคยได้ราคาสูงจากรัฐบาลในอดีต 

เปิด 4 สาเหตุดัน "ค่าไฟ" แพง ส.อ.ท. แนะรัฐตั้งทีมเฉพาะกิจมืออาชีพผ่าตัดด่วน

  • ปริมาณไฟฟ้าพร้อมขายที่มีส่วนเกินหรือโอเวอร์ดีมานด์ประมาณ 50% จึงมีต้นทุนจากการที่ไม่ได้เดินโรงไฟฟ้า อาทิ ค่าพร้อมจ่าย (เอพี) แฝงในค่าเอฟที ทางออกคือต้องปรับสัญญาเดิมให้รัดกุมขึ้น เพิ่มดีมานด์การใช้รถยนต์อีวีทุกชนิด รวมทั้งการขายไฟฟ้าส่วนเกินให้ประเทศเพื่อนบ้าน
     
  • กลไกการบริหารทั้งระดับนโยบาย ผู้กำกับ และผู้ผลิตไฟฟ้าบางส่วน ยังขาดประสิทธิภาพและความเป็นมืออาชีพ ที่สำคัญควรตัดสินใจโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง ดังนั้นควรสรรหาคนเก่งและคนดีมืออาชีพเข้ามาบริหาร หรือ เป็นทีม ที่ปรึกษา ในทุกระดับ
  • ควรส่งเสริมการประหยัดพลังงาน อย่างจริงจัง

"การแก้ปัญหาพลังงานของประเทศ รัฐบาลควรตั้งทีมเฉพาะกิจที่เป็นมืออาชีพ เข้ามาผ่าตัดอย่างเร่งด่วน เพื่อเปิดเสรีไฟฟ้าและพลังงานของประเทศ โดยระยะสั้น ภาครัฐต้องเร่งสนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ทดแทนการนำเข้าพลังงานพลังงานฟอสซิลให้มากที่สุด พร้อมส่งเสริมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน หรือ Energy Storage System"