"อรุณ พลัส-MGC-ASIA" ผุด “นีโอ โมบิลิตี้ เอเชีย” รุกขาย EV ครบวงจรที่แรกในไทย

28 ก.พ. 2567 | 10:57 น.

"อรุณ พลัส-MGC-ASIA" ผุด “นีโอ โมบิลิตี้ เอเชีย” รุกขาย EV ครบวงจรที่แรกในไทย มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน พร้อมขานรับนโยบายภาครัฐในการเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งอนาคต

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท อรุณ พลัส จำกัด ได้ดำเนินการร่วมกับบริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (MGC-ASIA)

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท นีโอ โมบิลิตี้ เอเชีย จำกัด (นีโอ โมบิลิตี้ เอเชีย) โดยจะมุ่งเน้นที่การดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า หรืออีวี (EV)  และครอบคลุมบริการแบบครบวงจร

สำหรับบริษัท นีโอ โมบิลิตี้ เอเชีย จำกัดนั้น มีแผนเปิดตัวและจัดจำหน่าย EV ภายในไตรมาส 2/2567 ให้กับกลุ่มลูกค้าทั่วไปและกลุ่มองค์กรธุรกิจต่าง ๆ และมีแผนจัดตั้งโชว์รูม EV ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร 

รวมไปถึงการวางเครือข่ายการให้บริการหลังการขายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านเครือข่ายทางธุรกิจของกลุ่มอรุณ พลัส และ MGC-ASIA เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสังคมไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ต่อไป

"อรุณ พลัส-MGC-ASIA" ผุด “นีโอ โมบิลิตี้ เอเชีย” รุกขาย EV ครบวงจรที่แรกในไทย

นายเอกชัย ยิ้มสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด กล่าวว่า กลุ่ม อรุณ พลัส มีเป้าหมายในการผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต EV แห่งอนาคต มุ่งสร้างความเข้มแข็งในธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต และต่อยอดธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงานตามพันธกิจของกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

และยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ โดยความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยขับเคลื่อนระบบนิเวศ EV ของประเทศไทย โดยใช้จุดแข็งทางธุรกิจ ทั้งความพร้อมด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และศักยภาพบุคลากรของทั้งสองกลุ่มบริษัท ซึ่งนอกจากจะเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับ EV ที่มีคุณภาพและหลากหลายมากขึ้นแล้ว ยังช่วยยกระดับ EV ของไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามเป้าหมายของประเทศ

ดร. สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยเฉพาะกับ EV รวมถึงให้ความสำคัญกับลูกค้า 

ซึ่งส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ก็คือ การร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ อย่างเช่น อรุณพลัส ในเครือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในแต่ละส่วนงานของทั้งสององค์กร เพื่อสร้างระบบนิเวศธุรกิจ EV เป็นครั้งแรกในไทย